Nowości

11 grudnia 2011

Z planu teledysku do “Gaz na ulicach”

2 grud­nia powstał tele­dysk do pio­senki “Gaz na uli­cach” — koweru zespołu Kult. Tor wyści­gowy i nie równy poje­dy­nek super raj­dowca Julka z nie­śmia­łym i wystra­szo­nym Fran­kiem. Cie­kawe kto wygrał?

Arka Noego nagrała w pią­tek, 2 grud­nia klip pro­mu­jący wydaną 21 listo­pada płytę „Pan Kra­kers”. Do tele­dy­sku, spo­śród trzech pro­po­zy­cji został wybrany utwór „Gaz na uli­cach” z reper­tu­aru Kultu. Klip pojawi się na stro­nie www.arkanoego.tv oraz na wszyst­kich popu­lar­nych portalach.

Poni­żej sesja zdję­ciowa z planu teledysku.

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.