Nowości

9 stycznia 2015

WUCHTA WIARY — teledysk

Nie ma takich murów, któ­rych nie da się roz­wa­lić. Nie ma takiej pułapki, z któ­rej nie da się uwol­nić. Nie ma takich prze­pa­ści, któ­rych nie da się prze­sko­czyć. Nie ma takiej rany, któ­rej nie da się wyba­czyć — śpiewa Julek Sta­ro­sta w “Wuch­cie wiary”, utwo­rze otwie­ra­ją­cym płytę Arki Noego “Petarda”.

Prze­czy­taj również
  • 27 stycz­nia 2015 — POGWARKI ARKI #8 STRÓŻ
    Czy ktoś z Was miał w życiu taką sytu­ację, że Anioł stróż go uratował?Może się komuś dzi­siaj przyda ta poga­danka o STRÓŻU.…
  • 12 stycz­nia 2015 — POGWARKI ARKI #7 WUCHTA WIARY
    Pio­senkę WUCHTA WIARY już zna­cie. Teraz posłu­chaj­cie co niej myśli załoga Arki Noego.…
  • 30 marca 2015 — DOBRY DZIEŃ – tele­dysk
    Kolejna pio­senka z naszej nowej płyty “PETARDA”. Tym razem reflek­sja nad całym życiem czło­wieka. Nie­ba­wem udo­stęp­nimy pogwarki o tej piosence.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.