Nowości

31 sierpnia 2011

Wrześniowe koncerty Arki Noego

Waka­cje, waka­cje i… po waka­cjach. Na osłodę mamy dla Was dwa kon­certy Arki Noego!

I tak już 1 wrze­śnia, o godz. 14.00 w Zie­lo­nej Górze kon­cert Arki w ramach hap­pe­ningu “Nie dopa­lam! Jestem SPOKO!”. Obok Arki wystąpi rów­nież zespół Luxtor­peda, więc atrak­cji nie zabrak­nie zarówno dla młod­szych jak i star­szych. Wszyst­kich ser­decz­nie zapraszamy!

10 wrze­śnia, ok godz. 14.30 Arka Noego wystąpi w Tar­no­wie na Rynku. Występ będzie czę­ścią grand™ Festi­val. Liczymy na dobrą pogodę, dobra zabawa zapew­niona! Po pierw­szym tygo­dniu szkoły obec­ność na kon­cer­cie obo­wiąz­kowa ;-)

Poni­żej pla­kat jaki towa­rzy­szy akcji “Nie dopa­lam! Jestem SPOKO!”

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.