Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
 • 30 listo­pada 2015 — LuxFest edy­cja miko­łaj­kowa w Toru­niu
  LuxFest edy­cja miko­łaj­kowa to wyjąt­kowy festi­wal muzyczny dla całych rodzin, który po raz pierw­szy odbę­dzie się w Toru­niu. Na sce­nie 6 grud­nia pojawi się także Arka Noego!…
 • 29 stycz­nia 2015 — Kon­cert kolę­dowy w Byto­miu 10 stycz­nia 2015
  Jesz­cze tro­chę zdjęć z Byto­mia — dzię­ku­jemy wspa­nia­łej publiczności!…
 • 13 stycz­nia 2011 — Kra­ków po pro­stu naj!
  Kra­ków na tej tra­sie zapi­sał się wyjąt­kowo. Prze­czy­taj o trzech powo­dach, dla któ­rych ten kon­cert — zagrany przez Arkę 12 stycz­nia — był wyjątkowy.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 04/12 Głogów - Plac przed Ratuszem
 • 06/12 Toruń - LuxFest w Toruniu