Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
 • 4 lipca 2011 — Arka Noego w Chlu­do­wie
  W nie­dzielę, 3 lipca Arka Noego zagrała w Chlu­do­wie koło Pozna­nia. Kon­cert odbył się w ramach III Misyj­nego Święta Mło­dych orga­ni­zo­wa­nego przez Wer­bi­stow­skie Cen­trum Mło­dych. Mamy dla …
 • 7 maja 2010 — Arka Noego na spe­cjal­nym kon­cer­cie dla mam
  6 maja 2010 roku w toruń­skim Cen­trum Tar­go­wym „Park” odbył się spe­cjalny kon­cert: „Nie ma jak u Mamy” dedy­ko­wany wszyst­kim mamom. Jed­nym z wyko­naw­ców była Arka Noego.…
 • 15 paź­dzier­nika 2012 — Arka Noego na XII Dniu Papie­skim w Byd­gosz­czy – tak było!
  Tego­roczny Dzień Papie­ski prze­ży­li­śmy 14 paź­dzier­nika 2012 roku na Hali wido­wi­skowo — spor­to­wej Łuczniczka w Byd­gosz­czy pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Pan Krakers!
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 24/04 Arka Noego w Polkowice - Polkowickie Centrum Animacji
 • 26/04 Arka Noego w Ostrów Wielkopolski - Rynek w Ostrowie Wielkopolskim
 • 27/04 Arka Noego w Częstochowa - Muzeum monet i medali Jana Pawła II