Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
 • 8 czerwca 2011 — Letni kon­kurs na zdję­cie z kon­certu Arki!
  Byłeś ostat­nio na kon­cer­cie Arki Noego i zro­bi­łeś fajne zdję­cie? Chcesz się nim pochwa­lić na naszej stro­nie, a może nawet zostać nagro­dzony? Prze­ślij je do nas i weź udział w kon­kur­sie. Z nagrodami!…
 • 25 lutego 2014 — Arka Noego w fil­mie!
  21 marca odbę­dzie się pre­miera opo­wie­ści o życiu Karola Woj­tyły. Swój udział w fil­mie ma rów­nież Arka Noego. …
 • 4 stycz­nia 2012 — Stycz­niowy kon­cert w Gdyni
  Zapra­szamy wszyst­kich z oko­lic Trój­mia­sta na kon­cert, który odbę­dzie się u Fran­cisz­ka­nów na Wzgó­rzu św. Mak­sy­mi­liana w Gdyni 15 stycz­nia o godz. 19.30.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Pan Krakers!
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 15/08 Gostyń - Klasztor Filipinów
 • 16/08 Sierpc - ul. Piastowska 39