Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
 • 11 sierp­nia 2011 — Arka na Przy­stanku Wood­stock 2011 – foto­re­por­taż
  Za nami debiut Arki Noego na Dużej Sce­nie Przy­stanku Wood­stock 2011. Po raz pierw­szy Arka grała dla tak licz­nej publiczności!…
 • 25 listo­pada 2014 — POGWARKI ARKI #3 Nie­ide­alna
  “To nie jest pio­senka dla tych, któ­rzy czę­sto prze­glą­dają się w lustrze. “Nie­ide­alna” to pio­senka dla wszyst­kich strasz­nie zmę­czo­nych tym, że muszą być ide­alni, bo tego wyma­gają ota­cza­jący ludzie”. Za…
 • 5 stycz­nia 2016 — Arka Noego w Orszaku Trzech Króli w War­sza­wie
  6 stycz­nia kolo­rowy pochód wyru­szy w połu­dnie z placu Zam­ko­wego. Popro­wa­dzi go kard. Kazi­mierz Nycz. O godz. 14. roz­pocz­nie się tu kon­cert kolęd w wyko­na­niu zespołu Arka Noego.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 06/08 Kalisz - Scena Lata z Radiem
 • 07/08 Stegna - Scena Lata z Radiem
 • 13/08 Ciechanów - Scena Lata z Radiem