Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
  • 5 wrze­śnia 2012 — Kon­cert z Lubina w obiek­ty­wach
    2 wrze­śnia w ramach Festi­walu Muzyki z Oblę­żo­nego Mia­sta w Lubi­nie, dla naj­młod­szych, ale nie tylko wystą­piła Arka Noego! Zobacz­cie jak było!…
  • 13 sierp­nia 2013 — Arka Noego zagrała w Lęborku – nowe zdję­cia!
    28 lipca Arka wystą­piła w Lęborku! Mamy dla Was nowe fajne zdję­cia z tego koncertu.…
  • 17 paź­dzier­nika 2012 — Arka Noego na LuxFest 2012
    Naresz­cie impreza dla całych rodzin! Zapra­szamy i rodzi­ców i dzieci! 17 listo­pad 2012. LuxFest w poznań­skiej Arenie.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.