Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
  • 9 stycz­nia 2011 — Ruszyła Trasa Kolę­dowa 2011!
    Za nami pierw­sze kon­certy kolę­dowe. W Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim Kate­dra dosłow­nie pękała w szwach, w Byd­gosz­czy rów­nież kom­plet publicz­no­ści i nie­sa­mo­wite atrak­cje przy­go­to­wane przez “Wiatrak”. …
  • 27 sierp­nia 2013 — Arka Noego zagrała w Bole­sławcu – zdję­cia!
    25 sierp­nia Arka zaśpie­wała, Arka zagra ka — w Bole­sławcu na Świę­cie Ceramiki!…
  • 14 lipca 2014 — Petarda – nowa płyta Arki Noego już nagrana!
    Cała nowa płyta Arki Noego juz nagrana. 10 Arkowo-Rockowych pio­se­nek wła­śnie od dzi­siaj się mik­suje w naj­lep­szym stu­dio w Pol­sce — Custom 34!!!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Pan Krakers!
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.