Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
 • 2 maja 2012 — Majówka w Kar­tu­zach!
  Wczo­raj zagra­li­śmy na Rynku w Kar­tu­zach. Dzię­ku­jemy orga­ni­za­to­rom, dzię­ku­jemy żywej, roz­śpie­wa­nej publice!…
 • 14 lipca 2014 — Petarda – nowa płyta Arki Noego już nagrana!
  Cała nowa płyta Arki Noego juz nagrana. 10 Arkowo-Rockowych pio­se­nek wła­śnie od dzi­siaj się mik­suje w naj­lep­szym stu­dio w Pol­sce — Custom 34!!!…
 • 31 maja 2011 — Finał Ple­bi­scytu Zło­tego Bączka.
  Udało się! Arka Noego prze­szła do fina­ło­wego gło­so­wa­nia w Ple­bi­scy­cie “Zło­tego Bączka”. Przed nami ostat­nia pro­sta — trzeba zmo­bi­li­zo­wać sie­bie, swo­ich zna­jo­mych i zna­jo­mych zna­jo­mych do głosowania.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Nasze ulubione piosenki
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 21/01 Luboń - Kościól św. Maksymiliana Kolbe w Luboniu
 • 05/02 Chwaszczyno - Kościół Parafialny w Chwaszczynie