Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
  • 22 czerwca 2011 — Arka Noego na „wian­kach” w Sie­dlcu, ale nie tylko
    Przed nami 3 kon­certy Arki Noego, koń­czące tę część trasy kon­cer­to­wej. Do zoba­cze­nia w Sie­dlcu, Chlu­do­wie i Głogówku.…
  • 13 stycz­nia 2011 — Kra­ków po pro­stu naj!
    Kra­ków na tej tra­sie zapi­sał się wyjąt­kowo. Prze­czy­taj o trzech powo­dach, dla któ­rych ten kon­cert — zagrany przez Arkę 12 stycz­nia — był wyjątkowy.…
  • 10 wrze­śnia 2012 — Arka Noego w Kra­ko­wie na Małym Rynku – zdję­cia
    W dniach 8–9 wrze­śnia 2012 na Małym Rynku w Kra­ko­wie odbył się Festi­wal Dzie­cię­cych Marzeń. Główną atrak­cją był występ zespołu Arka Noego.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.