Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
 • 11 lipca 2011 — Letni kon­kurs na zdję­cie z kon­certu Arki roz­trzy­gnięty!
  Roz­strzy­gnę­li­śmy kon­kurs na naj­lep­szą foto­gra­fię z tego­rocz­nej trasy kon­cer­to­wej Arki Noego.…
 • 13 stycz­nia 2011 — Kra­ków po pro­stu naj!
  Kra­ków na tej tra­sie zapi­sał się wyjąt­kowo. Prze­czy­taj o trzech powo­dach, dla któ­rych ten kon­cert — zagrany przez Arkę 12 stycz­nia — był wyjątkowy.…
 • 8 listo­pada 2013 — Bilety na LuxFest 2013
  Jesz­cze tylko 2 dni bilet na LuxFest w niż­szej cenie 49 zł za 11 godzin imprezy! Potem będzie drożej :(…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Pan Krakers!
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 15/08 Gostyń - Klasztor Filipinów
 • 16/08 Sierpc - ul. Piastowska 39