Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
  • 27 marca 2011 — Song Of Songs Festi­val 2009 na ArkaNoego.tv
    Song Of Songs Festi­val w roku 2009 trwał jeden dzień, ale był wiel­kiem świę­tem i to nie tylko Arki Noego i jej fanów. Na arkanoego.tv zapra­szamy wszyst­kich do powspo­mi­na­nia tego święta.…
  • 8 czerwca 2011 — Letni kon­kurs na zdję­cie z kon­certu Arki!
    Byłeś ostat­nio na kon­cer­cie Arki Noego i zro­bi­łeś fajne zdję­cie? Chcesz się nim pochwa­lić na naszej stro­nie, a może nawet zostać nagro­dzony? Prze­ślij je do nas i weź udział w kon­kur­sie. Z nagrodami!…
  • 25 paź­dzier­nika 2014 — Arka Noego na LP3! ROBIMY RABAN!!!
    Dzięki Wam z pio­senką ROZPĘDZONY tra­fi­li­śmy na 17 miej­sce naj­po­pu­lar­niej­szej listy prze­bo­jów LP3! Dziękujemy!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Nasze ulubione piosenki
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.