Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
  • 20 listo­pada 2012 — Pierw­sze zdję­cia z LuxFe­stu!
    Arka Noego w akcji! Zobacz­cie jak było pięknie!…
  • 11 grud­nia 2011 — Z planu tele­dy­sku do “Gaz na uli­cach”
    2 grud­nia powstał tele­dysk do pio­senki “Gaz na uli­cach” — koweru zespołu Kult. Tor wyści­gowy i nie równy poje­dy­nek super raj­dowca Julka z nie­śmia­łym i wystra­szo­nym Fran­kiem. Cie­kawe kto wygrał?…
  • 25 lipca 2014 — LuxFest3 już 27 i 28 wrze­śnia!
    Gramy w pierw­szy dzień LuxFe­stu! Na tym kon­cer­cie będzie­cie mogli pierw­szy raz usły­szeć nowe utwory! Na ostro!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.