Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
 • 23 grud­nia 2014 — Arka Noego w TVP
  W ponie­dzia­łek 22 grud­nia wystą­pi­li­śmy w pro­gra­mie Tele­wi­zji Pol­skiej pt. TEST. Zaśpie­wa­li­śmy naszą pasto­rałkę pt. “ŚWIEĆ GWIAZDECZKO ŚWIEĆ”. …
 • 28 kwiet­nia 2014 — Arka Noego 27 kwiet­nia zagrała w Ostro­wie Wlkp.
  Ostro­wia­nie Janowi Paw­łowi II — pod takim hasłem 27 kwiet­nia odbył się cykl uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z kano­ni­za­cją papieża Polaka. Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści zagrała Arka Noego.…
 • 13 maja 2013 — Na tra­sie jest wesoło… – zdję­cia
  Kilka faj­nych fotek z wczo­raj — Cho­rzów, 12 maja 2013 r.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 22/03 Środa Wielkopolska - Stary Rynek
 • 31/05 Zabrze - Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
 • 04/06 Glinianka - Glinianka koło Otwocka