Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
  • 31 paź­dzier­nika 2013 — Już 16 listo­pada LuxFest 2013! Zapra­szamy!
    16.XI.2013 LuxFest — nie­za­leżny cykliczny festi­wal roc­kowy orga­ni­zo­wany z ini­cja­tywy Luxtor­pedy przez firmę Stage Diving Club. Zobacz zapo­wiedź Roberta.…
  • 25 paź­dzier­nika 2011 — Arka Noego zagra w Wil­nie!
    Arka Noego zagra kon­cert w ramach Dni Kul­tury Pol­skiej w Wil­nie 6 listo­pada, godz. 12:00 w Domu Kul­tury Pol­skiej w Wilnie.…
  • 2 lutego 2011 — Arka Noego – NA OSTRO!
    Już pod koniec lutego Arka Noego wcho­dzi do stu­dia i nagrywa Roc­kową płytę! Wcze­śniej jed­nak kowe­rowa nie­spo­dzianka: Dezer­ter, Armia, Klaus Mitf­foch, Tilt, Maanam i nie tylko — w wyko­na­niu Arki Noego!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.