Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
 • 22 sierp­nia 2012 — Kon­cert Arki Noego w Kra­ko­wie – ważna infor­ma­cja!
  Infor­mu­jemy, że z przy­czyn oso­bi­stych człon­ków zespołu odwo­łu­jemy nasze kon­certy na Festi­walu Życia (15 i 16 września).…
 • 31 paź­dzier­nika 2013 — Już 16 listo­pada LuxFest 2013! Zapra­szamy!
  16.XI.2013 LuxFest — nie­za­leżny cykliczny festi­wal roc­kowy orga­ni­zo­wany z ini­cja­tywy Luxtor­pedy przez firmę Stage Diving Club. Zobacz zapo­wiedź Roberta.…
 • 22 paź­dzier­nika 2014 — Nasz Skle­pik na Alle­gro!
  Zapra­szamy do naszego Alle­gro Skle­piku! Znaj­dzie­cie w nim — oprócz Petardy — kilka poprzed­nich płyt i DVD z teledyskami!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 07/05 Koszalin - Parafia pw. Św. Wojciecha
 • 15/05 Starogard Gd. - Rynek
 • 22/05 Pniewy - Park Miejski