Nowości

1 czerwca 2012

Taki duży, taki mały może świętym być!

Dro­gie dzieci życzymy Wam aby­ście zawsze przede wszyst­kim były sobą, czyli
dziećmi. Nie zapo­mi­naj­cie jed­nak o tym, co naprawdę ważne w życiu.
Może­cie byś świę­tym. Tego Wam życzy nie tylko od święta Arka Noego.

Zapra­szamy Was także na trzy kon­certy w naj­bliż­szy week­end. W sobotę, 2
czerwca zapra­szamy Was do Pusz­czy­kowa i Łobże­nicy, a dzień póź­niej
zagramy dla Was w Żukowie.

Różne inne nowości
 • 3 paź­dzier­nika 2014 — Arka Noego – “Nie­ide­alna”. Making of.
  Wkrótce nowy tele­dysk do kolej­nego utworu z płyty “Petarda” Arki Noego — “Nie­ide­alna”! Już teraz zobacz­cie jego “ide­alny” making of na www.stacja7.pl.…
 • 25 paź­dzier­nika 2014 — Arka Noego na LP3! ROBIMY RABAN!!!
  Dzięki Wam z pio­senką ROZPĘDZONY tra­fi­li­śmy na 17 miej­sce naj­po­pu­lar­niej­szej listy prze­bo­jów LP3! Dziękujemy!…
 • 25 listo­pada 2014 — POGWARKI ARKI #3 Nie­ide­alna
  “To nie jest pio­senka dla tych, któ­rzy czę­sto prze­glą­dają się w lustrze. “Nie­ide­alna” to pio­senka dla wszyst­kich strasz­nie zmę­czo­nych tym, że muszą być ide­alni, bo tego wyma­gają ota­cza­jący ludzie”. Za…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 26/05 Czeladź - Rynek Starego Miasta
 • 27/05 Bielsk Podlaski - Dni Bielska Podlaskiego
 • 01/06 Szamotuły - Park Zamkowy