Nowości

24 listopada 2014

Skuter Andrzeja z płyty Petarda

Tele­dysk do utworu “Sku­ter Andrzeja” Arki Noego z nowej płyty “PETARDA”.

Pio­senka o naszym kocha­nym wujku Andrzeju. Solo w tym utwo­rze zagrał Miko­łaj Łukaszewski!!!

Prze­czy­taj również
  • 30 marca 2015 — DOBRY DZIEŃ – tele­dysk
    Kolejna pio­senka z naszej nowej płyty “PETARDA”. Tym razem reflek­sja nad całym życiem czło­wieka. Nie­ba­wem udo­stęp­nimy pogwarki o tej piosence.…
  • 27 stycz­nia 2015 — POGWARKI ARKI #8 STRÓŻ
    Czy ktoś z Was miał w życiu taką sytu­ację, że Anioł stróż go uratował?Może się komuś dzi­siaj przyda ta poga­danka o STRÓŻU.…
  • 7 grud­nia 2014 — GPS z PETARDY!
    Adres znam! Zasięg mam! Cel podróży NIEBO! Posłu­chaj­cie kolej­nej pio­senki pt. “GPS” z płyty Petarda!…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.