Nowości

19 września 2014

Rozpędzony z płyty Petarda

Tele­dysk do utworu “Roz­pę­dzony” Arki Noego z nowej płyty “PETARDA”. Pre­miera płyty 7.10.2014.

A kiedy się tak roz­pę­dzę, roz­kręcę, to uwa­żać stale muszę,
Żeby nie roz­bić się o ścianę, uwa­żać na swoją duszę.

Różne inne nowości
  • 8 stycz­nia 2014 — Arka wiel­kiej rado­ści
    Arka Noego to taki pier­wo­wzór Fran­cisz­ko­wego “chrze­ści­jań­skiego rabanu”. Mnó­stwo pozy­tyw­nej ener­gii, radość w czy­stej postaci i naj­bar­dziej na świe­cie ufna, bo dzie­cięca, wiara w Pana Boga.…
  • 28 paź­dzier­nika 2011 — Pank Kra­kers! – finalny spis utwo­rów
    Kolejna por­cja infor­ma­cji na temat nowej płyty Arki.…
  • 3 listo­pada 2014 — Kon­cert kolęd w Pozna­niu
    9 grud­nia w Pozna­niu w Auli UAM Arka Noego zagra kolędowo.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.