Nowości

19 września 2014

Rozpędzony z płyty Petarda

Tele­dysk do utworu “Roz­pę­dzony” Arki Noego z nowej płyty “PETARDA”. Pre­miera płyty 7.10.2014.

A kiedy się tak roz­pę­dzę, roz­kręcę, to uwa­żać stale muszę,
Żeby nie roz­bić się o ścianę, uwa­żać na swoją duszę.

Różne inne nowości
  • 2 maja 2012 — Majówka w Kar­tu­zach!
    Wczo­raj zagra­li­śmy na Rynku w Kar­tu­zach. Dzię­ku­jemy orga­ni­za­to­rom, dzię­ku­jemy żywej, roz­śpie­wa­nej publice!…
  • 13 maja 2013 — Na tra­sie jest wesoło… – zdję­cia
    Kilka faj­nych fotek z wczo­raj — Cho­rzów, 12 maja 2013 r.…
  • 23 stycz­nia 2015 — STRÓŻ – tele­dysk
    Kolejna pio­senka z Petardy! Choćby mówili, że nie masz szans i śmiali pro­sto w twarz, pamię­taj, że nigdy nie jesteś sam, przy­ja­ciela we mnie masz. Jestem Twój anioł stróż i nie opusz­czę Cię.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.