Nowości

19 września 2014

Rozpędzony z płyty Petarda

Tele­dysk do utworu “Roz­pę­dzony” Arki Noego z nowej płyty “PETARDA”. Pre­miera płyty 7.10.2014.

A kiedy się tak roz­pę­dzę, roz­kręcę, to uwa­żać stale muszę,
Żeby nie roz­bić się o ścianę, uwa­żać na swoją duszę.

Różne inne nowości
 • 31 maja 2011 — Finał Ple­bi­scytu Zło­tego Bączka.
  Udało się! Arka Noego prze­szła do fina­ło­wego gło­so­wa­nia w Ple­bi­scy­cie “Zło­tego Bączka”. Przed nami ostat­nia pro­sta — trzeba zmo­bi­li­zo­wać sie­bie, swo­ich zna­jo­mych i zna­jo­mych zna­jo­mych do głosowania.…
 • 23 grud­nia 2014 — Arka Noego w TVP
  W ponie­dzia­łek 22 grud­nia wystą­pi­li­śmy w pro­gra­mie Tele­wi­zji Pol­skiej pt. TEST. Zaśpie­wa­li­śmy naszą pasto­rałkę pt. “ŚWIEĆ GWIAZDECZKO ŚWIEĆ”. …
 • 15 stycz­nia 2013 — Zagramy spe­cjal­nie dla Antosi!
  Zapra­szamy 17 stycz­nia na wyjąt­kowy kon­cert kolęd do kościoła pw. Matki Bożej Czę­sto­chow­skiej w Knurowie.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 19/01 Częstochowa - Bazylika Jasnogórska
 • 21/01 Puszczykowo - Hala Widowiskowo-Sportowa