Nowości

4 września 2014

Rozpędzony — nowa piosenka Arki Noego! Posłuchajcie!

Ostry kli­mat naj­now­szego kawałka Arki Noego nasuwa sko­ja­rze­nia zwią­zane bar­dziej z 2Tm2,3 i Luxtor­pedą, niż z wesołą gro­madką ubra­nych na kolo­rowo dzieciaków.

Sko­ja­rze­nie z Luxtor­pedą jest bar­dzo trafne, bowiem pio­senkę “Roz­pę­dzony” będzie można usły­szeć 28 wrze­śnia na LuxFe­ście. Wy za to może­cie posłu­chać jej już teraz. W DEON.pl.

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.