Nowości

24 października 2011

Robert o nowej płycie Arki Noego “Pan Krakers!”

Jeste­ście cie­kawi skąd pomysł na płytę z kowe­rami? Intry­guje Was jej tytuł? Chcie­li­by­ście posłu­chać choć kilka dźwięków?

Mamy dla Was krótki film, w któ­rym Robert Litza Frie­drich zapo­wiada nową płytę, przy­po­mina datę wyda­nia. I, co rów­nie ważne, usły­szy­cie kró­ciut­kie frag­menty kowe­rów Dezer­tera i Armii!

Przy­po­mi­namy, że płyta “Pan Kra­kers!” ukaże się już 21 listo­pada o północy!

Prze­czy­taj również
  • 13 paź­dzier­nika 2011 — Nowa płyta Arki Noego dobrze roc­kuje!
    Kolejna por­cja infor­ma­cji na temat płyty “Pan Kra­kers!”. Znamy już dokładny spis utwo­rów i pro­jekt okładki!…
  • 10 paź­dzier­nika 2011 — Nowa płyta Arki Noego już 21 listo­pada!
    21 listo­pada pre­miera nowej, wyjąt­ko­wej płyty Arki Noego zaty­tu­ło­wa­nej “Pan Kra­kers”! Na pły­cie usły­szymy pio­senki Tiltu, Dezer­tera, Kultu, Armii, Bry­gady Kry­zys, Izra­ela, Klausa Mitf­fo­cha, Oddziału Z…
  • 6 stycz­nia 2012 — Arka Noego w TVP Polo­nia z nowymi pio­sen­kami!
    W sobotę 6 stycz­nia o godz. 15.55 Arka Noego wystąpi z kil­koma pio­sen­kami z naj­now­szej płyty “Pan Kra­kers” w pro­gra­mie Pro­gram Kul­tu­ralni PL w TVP Polonia.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.