Nowości

12 stycznia 2015

POGWARKI ARKI #7 WUCHTA WIARY

Kiedy się z kimś pokłó­ci­łem, czu­łem, że mię­dzy nami wyra­sta mur. A im dłu­żej nie ma zgody, tym mur staje się szer­szy i tym trud­niej go zbu­rzyć — mówi Robert “Litza” Frie­drich. Jaki jest spo­sób na goje­nie ran i roz­wa­la­nie murów? O tym w siód­mym odcinku Pogwa­rek Arki o pio­sence “WUCHTA WIARY”.

Prze­czy­taj również
  • 27 stycz­nia 2015 — POGWARKI ARKI #8 STRÓŻ
    Czy ktoś z Was miał w życiu taką sytu­ację, że Anioł stróż go uratował?Może się komuś dzi­siaj przyda ta poga­danka o STRÓŻU.…
  • 9 stycz­nia 2015 — WUCHTA WIARY – tele­dysk
    WUCHTA WIARY!!! czyli co jest potrzebne tak na prawdę, żeby poko­nać wszyst­kie przeciwności.…
  • 30 marca 2015 — DOBRY DZIEŃ – tele­dysk
    Kolejna pio­senka z naszej nowej płyty “PETARDA”. Tym razem reflek­sja nad całym życiem czło­wieka. Nie­ba­wem udo­stęp­nimy pogwarki o tej piosence.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.