Nowości

9 stycznia 2011

Plebiscyt Złotego Bączka

Zeszło­roczny Wood­stock pozo­sta­nie nam na długo w pamięci. Warto było tam poje­chać i razem z całą wood­stoc­kową załogą śpie­wać: „Tak to Tak, Nie to Nie, Dobro jest dobre, a zło jest bleeee!“

Widzie­li­ście to już pew­nie na YouTu­bie, jeśli nie to zobacz­cie teraz.

Oka­zuje się, że nie tylko nam się podo­bało i w ple­bi­scy­cie publicz­no­ści „Zło­tego bączka“ zaj­mu­jemy wyso­kie miej­sce! Może i w tym roku dzięki Waszym gło­som będziemy grali na Wood­stock, ale teraz już na Dużej Scenie.

Jeśli chcesz zagło­so­wać, to możesz to zro­bić teraz na stro­nie ple­bi­scytu “Zło­tego bączka”.

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.