Nowości

23 stycznia 2015

PETARDA w „Małym Gościu”!

Od czwartku odpa­lamy „Petardę”! Naj­now­sza płyta Arki Noego w „Małym Gościu”!

Petarda” to 10 wystrza­ło­wych nume­rów, zaśpie­wa­nych przy akom­pa­nia­men­cie gitary elek­trycz­nej, basu i per­ku­sji. Każdy z nich mógłby tra­fić do radio­wej listy przebojów.

Każda pio­senka na „Petar­dzie” mówi o czymś waż­nym. Nie ma utwo­rów, które wpa­dają jed­nym uchem, a dru­gim wypa­dają. Można się dowie­dzieć, że „taka jaka jestem, jestem fajna, nie muszę być ide­alna”. Albo poznać naj­lep­szą broń na świe­cie: „Post i modli­twa to proch i naboje. Jestem uzbro­jony, cie­bie się nie boję”.

Wła­ści­wie o pio­sen­kach nie powinno się za dużo pisać. Pio­se­nek trzeba posłu­chać. Dla­tego zachę­camy do się­gnię­cia po naj­now­szego „Małego Gościa” z płytą.

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.