Nowości

Archiwum z roku 2014 | 2013 | 2012
30 listopada 2015

LuxFest edycja mikołajkowa w Toruniu

LuxFest edy­cja miko­łaj­kowa to wyjąt­kowy festi­wal muzyczny dla całych rodzin, który po raz pierw­szy odbę­dzie się w Toru­niu. Na sce­nie 6 grud­nia pojawi się także Arka Noego!

20 listopada 2015

Dni Świętego Mikołaja w Głogowie

Arka Noego wystąpi na Rynku Sta­rego Mia­sta w Gło­go­wie w pią­tek 4 grud­nia. Zapraszamy!

28 lipca 2015

ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego

2 sierp­nia ser­decz­nie zapra­szamy na uro­czy­sto­ści Pry­ma­sow­skie do Zuzeli

15 czerwca 2015

Arka Noego zagrała w Grodzisku Wlkp. — foto

W nie­dzielę 14 czerwca odbył się kon­cert zespołu Arka Noego. Gro­dzisz­cza­nie tłum­nie zgro­ma­dzili się w parku miejskim.

1 czerwca 2015

Arka Noego wystąpiła w Andrychowie — foto

30 maja Arka Noego zagrała w Andry­cho­wie. Kon­cert zgro­ma­dził praw­dziwe tłumy fanów.

27 maja 2015

Arka Noego w Rawiczu w doborowym towarzystwie!

Grub­son, Arka Noego, Luxtor­peda i Maleo Reg­gae Roc­kers wystą­pią pod­czas „Święta Rawi­cza”, które zapla­no­wano na rawic­kim tar­go­wi­sku 28 czerwca.

14 maja 2015

Arka Noego wystąpi na Bajkolandii

30 maja w Miej­skim Domu Kul­tury odbę­dzie się kon­cert zespołu “Arka Noego”.

14 maja 2015

16 maja zapraszamy na koncert do Zielonej Góry

Dzień po mię­dzy­na­ro­do­wym świę­cie rodziny Arka Noego zagra w Zie­lo­nej Górze.

12 maja 2015

Już w czerwcu Arka Noego zagra w Białej Podlasce!

Zapra­szamy 3 czerwca do Parku Radzi­wił­łow­skiego na kon­cert z oka­zji Dnia Dziecka!

29 kwietnia 2015

10 maja Arka Noego zagra w Opolu!

Zapra­szamy na plac Wol­no­ści o 14:40!

28 kwietnia 2015

Arka Noego da koncert w Gliniance!

W Boże Ciało czyli 4 czerwca 2015 r. zagramy pod­czas II Wie­czoru Uwielbienia.

27 kwietnia 2015

3 maja zapraszamy do Gdyni Chyloni

Zapra­szamy na Wielki Festyn na Chy­loni. Start o 14:30 na boisku SP10. Arka Noego zagra dla Was o 16:00.

30 marca 2015

DOBRY DZIEŃ — teledysk

Kolejna pio­senka z naszej nowej płyty “PETARDA”. Tym razem reflek­sja nad całym życiem czło­wieka. Nie­ba­wem udo­stęp­nimy pogwarki o tej piosence.

29 stycznia 2015

Koncert kolędowy w Bytomiu 10 stycznia 2015

Jesz­cze tro­chę zdjęć z Byto­mia — dzię­ku­jemy wspa­nia­łej publiczności!

27 stycznia 2015

POGWARKI ARKI #8 STRÓŻ

Czy ktoś z Was miał w życiu taką sytu­ację, że Anioł stróż go uratował?Może się komuś dzi­siaj przyda ta poga­danka o STRÓŻU.

23 stycznia 2015

STRÓŻ — teledysk

Kolejna pio­senka z Petardy! Choćby mówili, że nie masz szans i śmiali pro­sto w twarz, pamię­taj, że nigdy nie jesteś sam, przy­ja­ciela we mnie masz. Jestem Twój anioł stróż i nie opusz­czę Cię.

23 stycznia 2015

PETARDA w „Małym Gościu”!

Od czwartku odpa­lamy „Petardę”! Naj­now­sza płyta Arki Noego w „Małym Gościu”!

22 stycznia 2015

Nowe teledyski z płyty Arki Noego i “Pogwarki Arki” to najchętniej oglądane treści religijne w sieci

Ale luta! Ktoś zauwa­żył naszą pracę i tro­skę o rodzinę! Dzię­ku­jemy. Podaj­cie i udo­stęp­niaj­cie dalej.

18 stycznia 2015

Powspominajmy — sesja zdjęciowa do płyty PETARDA!

Kil­ka­dzie­siąt zdjęć dziadka Jarka z sesji nagra­nio­wej do płyty PETARDA!

16 stycznia 2015

Zapraszamy do naszego Sklepiku Allegro

Nasze Alle­gro po świę­tach znów otwarte. Zapra­szamy! Petarda z auto­gra­fem! Jest też książka “Wilki Dwa”.

14 stycznia 2015

Koncert Arki Noego podbił serca bytomian

Pod­czas kon­certu, który odbył się w Byto­miu w kościele Św. Trójcy, grupa wyko­nała naj­pięk­niej­sze pol­skie kolędy w żywio­ło­wej i rado­snej for­mie. Licz­nie zgro­ma­dzeni słu­cha­cze żywo reago­wali na ten nie­za­po­mniany występ w wyko­na­niu dzieci oraz ich muzycz­nych opiekunów.

12 stycznia 2015

POGWARKI ARKI #7 WUCHTA WIARY

Pio­senkę WUCHTA WIARY już zna­cie. Teraz posłu­chaj­cie co niej myśli załoga Arki Noego.

9 stycznia 2015

WUCHTA WIARY — teledysk

WUCHTA WIARY!!! czyli co jest potrzebne tak na prawdę, żeby poko­nać wszyst­kie przeciwności.

mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.