Nowości

26 lutego 2011

Nowa sonda — wybierz najfajniejszy teledysk Arki Noego

Mamy dla Was nową sondę! Tym razem może­cie oddać swój głos na jeden z trzech teledysków.

Poprzed­nia sonda, w któ­rej pyta­li­śmy o Waszą ulu­bioną pio­senkę z płyty “Gadu Gadu”, zakoń­czyła się nie­ocze­ki­wa­nie. Nie mogli­ście zde­cy­do­wać czy bar­dziej podoba się Wam “Dzię­kuję Ci” czy “To się dzi­siaj sta­nie”. Obie pio­senki zdo­były tyle samo gło­sów! Tuż za nimi dwie pio­senki o świę­tych czyli “Fau­styna przy­po­mina” i “Fra­nek”. Dzię­ku­jemy za Wasze głosy.

Tym razem zapra­szamy do zabawy w wybór naj­faj­niej­szego tele­dy­sku Arki Noego z trzech pro­po­no­wa­nych. Poni­żej, aby­ście mogli sobie je przy­po­mnieć, zamiesz­czamy wszyst­kie trzy. Miłego oglądania!

Niebo Nie­bie­skie

Święty Święty uśmiechnięty

Naj­lep­szy na świecie

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.