Nowości

1 czerwca 2017

Nowa płyta “Wyjątkowy Osioł” z podpisami!

Nowa aukcja. Zapra­szamy na Alle­gro — klik­nij tutaj.

A tutaj link do filmu z Rober­tem peł­nym niespodzianek.

Prze­czy­taj również
  • 31 maja 2017 — Pre­miera nowej płyty Arki – 1 czerwca 2017!
    „Wyjąt­kowy Osioł” to tytuł naj­now­szej płyty. Usły­szy­cie na niej utwory, które swoją sty­li­styką nawią­zują zarówno do pierw­szych fol­ko­wych doko­nań zespołu, jak i do naj­now­szych tren­dów bar­dziej rockowyc…
  • 19 sierp­nia 2017 — 3:0
    Kolejna pio­senka z płyty “Wyjąt­kowy Osioł”. Nacie­szaj­cie! Mecz wygrany!…
  • 27 lipca 2017 — Wyjąt­kowy osioł
    Tele­dysk do utworu “Wyjąt­kowy osioł” Arki Noego z płyty o tym samym tytule.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.