Nowości

13 października 2011

Nowa płyta Arki Noego dobrze rockuje!

Kolejna por­cja infor­ma­cji na temat nowej płyty Arki. Znamy już dokładny spis utwo­rów i pro­jekt okładki!

A oto okładka płyty “Pan Krakers”:

Na pły­cie znajdą się nastę­pu­jące piosenki:

1. “Runął już ostatni mur” (Tilt)
2. “Spy­taj mili­cjanta” (Dezer­ter)
3. “Loko­mo­tywa z ogło­sze­nia” (Per­fect)
4. “Gaz na uli­cach” (Kult)
5. “Ty tylko ty” (Bry­gada Kry­zys)
6. “Psalm 125″ (Izrael)
7. “Nie­zwy­cię­żony” (Armia)
8. “Hor­ror” (Oddział Zamknięty)
9. “Powin­ność Kur­du­pelka” (Klaus Mitf­foch)
10. “Wią­zanka cz.4″ (Klaus Mitf­foch)
11. “Cen­trala” (Bry­gada Kry­zys)
12. “Naj­lep­szy na świe­cie” (Arka Noego).

Prze­czy­taj również
  • 24 paź­dzier­nika 2011 — Robert o nowej pły­cie Arki Noego “Pan Kra­kers!”
    Kolejne infor­ma­cje na temat nowej płyty — tym razem zapo­wiedź filmowo-dźwiękowa!…
  • 10 paź­dzier­nika 2011 — Nowa płyta Arki Noego już 21 listo­pada!
    21 listo­pada pre­miera nowej, wyjąt­ko­wej płyty Arki Noego zaty­tu­ło­wa­nej “Pan Kra­kers”! Na pły­cie usły­szymy pio­senki Tiltu, Dezer­tera, Kultu, Armii, Bry­gady Kry­zys, Izra­ela, Klausa Mitf­fo­cha, Oddziału Z…
  • 6 stycz­nia 2012 — Arka Noego w TVP Polo­nia z nowymi pio­sen­kami!
    W sobotę 6 stycz­nia o godz. 15.55 Arka Noego wystąpi z kil­koma pio­sen­kami z naj­now­szej płyty “Pan Kra­kers” w pro­gra­mie Pro­gram Kul­tu­ralni PL w TVP Polonia.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.