Nowości

2 maja 2012

Majówka w Kartuzach!

Wczo­raj zagra­li­śmy na Rynku w Kar­tu­zach. Dzię­ku­jemy orga­ni­za­to­rom, dzię­ku­jemy żywej, roz­śpie­wa­nej publice!

Jak zwy­kle, orga­ni­za­to­rom spodo­bała się spon­ta­niczna i rado­sna forma kon­certu. Pozdra­wiamy Panią Burmistrz!

Mogli­śmy swoją grą i śpie­wem uświet­nić obchody pierw­szej rocz­nicy beaty­fi­ka­cji Jana Pawła II.

Załą­czamy kilka fotek (autor: Wal­de­mar Ber­tling) i … do zoba­cze­nia Kartuzy!

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.