Nowości

13 stycznia 2011

Kraków po prostu naj!

Kra­ków na tej tra­sie zapi­sał się wyjąt­kowo. 3 x NAJ!

Po pierw­sze — naj­mniej­sza jak dotąd fre­kwen­cja na tra­sie :-( (około 300 osób). Po dru­gie — naj­więk­sze owa­cje publicz­no­ści jak dotych­czas :-) Dopiero po dwóch solid­nych bisach udało nam się zejść ze sceny. Po trze­cie – naj­dłuż­szy kon­cert kolęd na tra­sie! (1,5 godziny).

Ten kon­cert był pełen nie­spo­dzia­nek. Na wio­lon­czeli zagrała z nami Ania (lat 8), córeczka naszego sta­rego przy­ja­ciela Fli­pera, który był naszym aku­sty­kiem, a cza­sami gry­wał z nami jako per­ku­si­sta. Było super.

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.