Nowości

19 stycznia 2014

Koniec trasy kolędowej

Za nami zimowa kolę­dowa trasa kon­cer­towa. Znowu odwie­dzi­li­śmy wiele wspa­nia­łych miejsc!

W grud­niu 2013 i w stycz­niu 2014 odwie­dzi­li­śmy Was we Wro­cła­wiu, Pozna­niu, Gdań­sku, Sza­mo­tu­łach, Pucku, Cho­rzo­wie, Woło­mi­nie, Bielsku-Białej i Świę­to­chło­wi­cach. Gramy dla Was w całej Pol­sce! Wystę­po­wa­li­śmy w cen­trach kul­tury, kościo­łach, na ryn­kach i na aulach.

Kilka zdjęć z tych kon­cer­tów dla roz­grza­nia bo za oknem zimno…

Gdańsk, 29 grud­nia 2013

Sza­mo­tuły, 27 grud­nia 2013

Poznań, 28 grud­nia 2013

Świę­to­chło­wice, 10 stycz­nia 2014

Puck, 30 grud­nia 2013

Wro­cław, 6 stycz­nia 2014

mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.