Nowości

5 marca 2014

Koncerty w kwietniu

Zapra­szamy na nasze kwiet­niowe kon­certy! Zagramy dla Was w Prza­sny­szu, w Polko­wi­cach, w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim oraz Częstochowie!

Wię­cej infor­ma­cji w dziale Kon­certy.

Prze­czy­taj również
  • 28 kwiet­nia 2014 — Arka Noego 27 kwiet­nia zagrała w Ostro­wie Wlkp.
    Ostro­wia­nie Janowi Paw­łowi II — pod takim hasłem 27 kwiet­nia odbył się cykl uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z kano­ni­za­cją papieża Polaka. Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści zagrała Arka Noego.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.