Nowości

14 stycznia 2015

Koncert Arki Noego podbił serca bytomian

10 stycz­nia Arka Noego kolę­do­wała w Byto­miu w kościele Św. Trójcy.

Pod­czas kon­certu, który odbył się w Byto­miu w kościele Św. Trójcy, grupa wyko­nała naj­pięk­niej­sze pol­skie kolędy. Publicz­ność żywo reago­wała na ten nie­za­po­mniany występ w wyko­na­niu Arki.

Impreza miała cha­rak­ter cha­ry­ta­tywny. Po kon­cer­cie zbie­rano pie­nią­dze, które zostaną prze­zna­czone na dofi­nan­so­wa­nie kolo­nii let­nich dla dzieci z ubo­gich rodzin.

Gale­ria zdjęć do zoba­cze­nia tutaj.

mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.