Nowości

6 stycznia 2012

Kolejne koncerty w styczniu

13 stycz­nia Arka Noego wystąpi we Wro­cła­wiu, a następ­nego dnia w Sosnowcu! Zapra­szamy do wspól­nego śpie­wa­nia kolęd.

Ethno Jazz Festi­val zapra­sza na kon­cert kolęd w wyko­na­niu Arki Noego 13 stycz­nia, w pią­tek o godz. 18.00 w kościele św. Marii Mag­da­leny przy ul. Szewskiej 10. Dzień póź­niej w sobotę o godzi­nie 19:00 Arka zagra i zaśpiewa w Sosnowcu w para­fii p.w. Św. Toma­sza przy ulicy Orlej 19. Na oba kon­certy gorąco zapraszamy!

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.