Nowości

27 grudnia 2012

Kolęduj z Arką w Pile, Knurowie, Malborku i Gdańsku!

Zapra­szamy na wspólne kolę­do­wa­nie w styczniu!

5 stycz­nia o godzi­nie 18:00 spo­ty­kamy się w Pile, w kościele pw. NMP Wspo­mo­że­nia Wier­nych na osie­dlu Górnym.

6 stycz­nia zaśpie­wamy w kościele Świę­tęj Trójcy w Gdań­sku. Zapra­szamy na godzinę 15:00.

17 stycz­nia o godzi­nie 18.30 zagramy i zaśpie­wany spe­cjal­nie dla Antosi. Zapra­szamy na wyjąt­kowy kon­cert kolęd do kościoła pw. Matki Bożej Czę­sto­chow­skiej w Knu­ro­wie. W trak­cie kon­certu będzie można skła­dać wolne datki na ope­ra­cję i lecze­nie małej Antosi.

Dzień póź­niej wspól­nie kolę­du­jemy na Zamku w Mal­borku. Zapra­szamy na godzinę 18:00.

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.