Galeria

15 czerwca 2015

Arka Noego zagrała w Grodzisku Wlkp. — foto

W nie­dzielę 14 czerwca odbył się kon­cert zespołu Arka Noego. Gro­dzisz­cza­nie tłum­nie zgro­ma­dzili się w parku miejskim.

1 czerwca 2015

Arka Noego wystąpiła w Andrychowie — foto

30 maja Arka Noego zagrała w Andry­cho­wie. Kon­cert zgro­ma­dził praw­dziwe tłumy fanów.

29 stycznia 2015

Koncert kolędowy w Bytomiu 10 stycznia 2015

Jesz­cze tro­chę zdjęć z Byto­mia — dzię­ku­jemy wspa­nia­łej publiczności!

18 stycznia 2015

Powspominajmy — sesja zdjęciowa do płyty PETARDA!

Kil­ka­dzie­siąt zdjęć dziadka Jarka z sesji nagra­nio­wej do płyty PETARDA!

14 stycznia 2015

Koncert Arki Noego podbił serca bytomian

Pod­czas kon­certu, który odbył się w Byto­miu w kościele Św. Trójcy, grupa wyko­nała naj­pięk­niej­sze pol­skie kolędy w żywio­ło­wej i rado­snej for­mie. Licz­nie zgro­ma­dzeni słu­cha­cze żywo reago­wali na ten nie­za­po­mniany występ w wyko­na­niu dzieci oraz ich muzycz­nych opiekunów.

31 grudnia 2014

Arka Noego zagrała w Lubaniu — zdjęcia

Piękny kon­cert w Luba­niu! Dzię­ku­jemy za wspólne kolędowanie!

27 kwietnia 2014

Arka Noego zagrała w Częstochowie — zdjęcia

26 kwiet­nia, w dniu kano­ni­za­cji Jana Pawła II i Jana XXIII, w Czę­sto­cho­wie, w Muzeum Monet i Medali, odbył się wyjąt­kowy kon­cert Arki Noego.

19 stycznia 2014

Koniec trasy kolędowej

Za nami zimowa kolę­dowa trasa kon­cer­towa. Znowu odwie­dzi­li­śmy wiele wspa­nia­łych miejsc! Zobacz­cie sami!

1 października 2013

Arka Noego zagrała w Żurominie — zdjęcia!

15 wrze­śnia zagra­li­śmy w Żuro­mi­nie. Hej! zapa­mię­tamy to miejsce!

22 września 2013

Arka Noego zagrała w Warszawie — zdjęcia!

21 wrze­śnia 2013 r. Arka Noego zagrała na 10-leciu szkoły pod­sta­wo­wej nr 16 w Warszawie!

27 sierpnia 2013

Arka Noego zagrała w Bolesławcu — zdjęcia!

25 sierp­nia Arka zaśpie­wała, Arka zagra ka — w Bole­sławcu na Świę­cie Ceramiki!

18 sierpnia 2013

Arka Noego zagrała w Ustce — zdjęcia!

15 sierp­nia zagra­li­śmy w Ustce. Zobacz­cie jak było pięknie.

13 sierpnia 2013

Arka Noego zagrała w Lęborku — nowe zdjęcia!

28 lipca Arka wystą­piła w Lęborku! Mamy dla Was nowe fajne zdję­cia z tego koncertu.

3 sierpnia 2013

Arka Noego zagrała w Lęborku — zdjęcia!

28 lipca Arka wystą­piła w Lęborku! Było gorąco! Zobacz­cie sami!

10 lipca 2013

Arka Noego zagrała w Płocku — zdjęcia!

7 lipca zagra­li­śmy w Płocku, Jak było? Pol­ska Cocapabana!

mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.