Nowości

8 listopada 2013

Bilety na LuxFest 2013

Wszyst­kim śpio­chom pole­camy super oka­zję — 5 bile­tów w cenie 3, na Allegro:

http://allegro.pl/piec-biletow-na-luxfest-2-w-cenie-trzech-i3690029094.html

PROGRAM LUXFESTU (16 listo­pada 2013):
12.00 open
13.00 Start, kon­cert Arka Noego
13.30 start Strefa Rodzinna
14.30 kon­cert zespoły kon­kur­sowe (2) Nasze Mia­sto Gra
16.10 kon­cert aTom
16.50 kon­cert Tru­pia Czaszka
18.00 kon­cert Maleo i Panny Wyklęte
18.30 koniec Strefy Rodzin­nej
19.50 Luxtor­peda
22.00 kon­cert Grub­Son
24.00 koniec i wyjście

Prze­czy­taj również
  • 30 listo­pada 2015 — LuxFest edy­cja miko­łaj­kowa w Toru­niu
    LuxFest edy­cja miko­łaj­kowa to wyjąt­kowy festi­wal muzyczny dla całych rodzin, który po raz pierw­szy odbę­dzie się w Toru­niu. Na sce­nie 6 grud­nia pojawi się także Arka Noego!…
  • 4 wrze­śnia 2014 — Roz­pę­dzony – nowa pio­senka Arki Noego! Posłu­chaj­cie!
    Ostry kli­mat naj­now­szego kawałka Arki Noego nasuwa sko­ja­rze­nia zwią­zane bar­dziej z 2Tm2,3 i Luxtor­pedą, niż z wesołą gro­madką ubra­nych na kolo­rowo dzie­cia­ków. (za Deon.pl)…
  • 25 lipca 2014 — LuxFest3 już 27 i 28 wrze­śnia!
    Gramy w pierw­szy dzień LuxFe­stu! Na tym kon­cer­cie będzie­cie mogli pierw­szy raz usły­szeć nowe utwory! Na ostro!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.