Nowości

6 stycznia 2012

Arka Noego w TVP Polonia z nowymi piosenkami!

W sobotę 6 stycz­nia o godz. 15.55 Arka Noego wystąpi z kil­koma pio­sen­kami z naj­now­szej płyty “Pan Kra­kers” w pro­gra­mie Pro­gram Kul­tu­ralni PL w TVP Polonia.

Będzie to pre­mie­rowe wyko­na­nie pio­se­nek z nowej płyty w tele­wi­zji!!! Zaproś wszyst­kich zna­jo­mych! Info o pro­gra­mie i godziny emi­sji znaj­dziesz tutaj.

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.