Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
 • 7 grud­nia 2014 — GPS z PETARDY!
  Adres znam! Zasięg mam! Cel podróży NIEBO! Posłu­chaj­cie kolej­nej pio­senki pt. “GPS” z płyty Petarda!…
 • 17 stycz­nia 2012 — Po kon­cer­cie u fran­cisz­ka­nów w Gdyni
  15 stycz­nia 2012 r. Arka Noego zagrała kon­cert u fran­cisz­ka­nów w Gdyni. Poza kolę­dami, które były tego wie­czoru naj­waż­niej­sze, zespół zaśpie­wał też swoje star­sze przeboje.…
 • 21 stycz­nia 2011 — Dzień Babci i Dziadka
  Pamię­tamy o naszych Bab­ciach i Dziad­kach. Dla nich spe­cjalne życzenia!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 30/05 Andrychów - Miejski Dom Kultury
 • 31/05 Zabrze - Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
 • 03/06 Biała Podlaska - Park Radziwiłłowski