Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
  • 15 lipca 2011 — Kon­kurs – stwórz ilu­stra­cję do dowol­nej pio­senki Arki Noego
    Mamy dla Was nowy kon­kurs. Tym razem… rysun­kowy! Kiedy za oknem znowu pada, się­gnij po kredki i stwórz ilu­stra­cję do dowol­nej pio­senki Arki Noego!…
  • 8 stycz­nia 2011 — Ruszyła nowa strona
    Od dzi­siaj ruszyła nasza nowa inter­ne­towa strona! Teraz może­cie codzien­nie tu zaglą­dać i dowie­dzieć się co dzieję się u Arki Noego.…
  • 13 maja 2011 — Do zoba­cze­nia w nie­bie Pio­trze!
    Wczo­raj wie­czo­rem wyprze­dził nas na drugi brzeg do nieba, nasz przy­ja­ciel, wujek, zna­ko­mity muzyk Piotr “Stopa” Żyżelewicz.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Pan Krakers!
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.