Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
  • 20 maja 2011 — Week­end z Arką Noego na żywo!
    W nad­cho­dzący week­end Arka Noego wystąpi we Wrze­śni i Kra­ko­wie. Zapraszamy!…
  • 31 maja 2011 — Finał Ple­bi­scytu Zło­tego Bączka.
    Udało się! Arka Noego prze­szła do fina­ło­wego gło­so­wa­nia w Ple­bi­scy­cie “Zło­tego Bączka”. Przed nami ostat­nia pro­sta — trzeba zmo­bi­li­zo­wać sie­bie, swo­ich zna­jo­mych i zna­jo­mych zna­jo­mych do głosowania.…
  • 13 maja 2011 — Do zoba­cze­nia w nie­bie Pio­trze!
    Wczo­raj wie­czo­rem wyprze­dził nas na drugi brzeg do nieba, nasz przy­ja­ciel, wujek, zna­ko­mity muzyk Piotr “Stopa” Żyżelewicz.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Pan Krakers!
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.