Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
 • 22 listo­pada 2014 — POGWARKI ARKI #2 Sku­ter Andrzeja
  To na jego poże­gna­niu Arka śpie­wała „Zabie­rzesz mnie na drugi brzeg, za Tobą będę do nieba biegł”. Andrzej Dzie­wit. Zobacz­cie, jak jego dobroć zapa­mię­tały dzie­ciaki i Litza.…
 • 18 grud­nia 2014 — POGWARKI ARKI #6 NIE CYKALI SIĘ
  Tym razem pro­sto z naszych nie­dziel­nych lau­de­sów roz­mowa o pio­sence “NIE CYKALI SIĘ”.…
 • 7 maja 2010 — Arka Noego na spe­cjal­nym kon­cer­cie dla mam
  6 maja 2010 roku w toruń­skim Cen­trum Tar­go­wym „Park” odbył się spe­cjalny kon­cert: „Nie ma jak u Mamy” dedy­ko­wany wszyst­kim mamom. Jed­nym z wyko­naw­ców była Arka Noego.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 03/06 Jaworzno - Hala Widowiskowo – Sportowa
 • 04/06 55-330 Miękinia - Boisko sportowe w Lutyni koło Wrocławia
 • 05/06 Duszniki Wlkp. - Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury