Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
  • 20 kwiet­nia 2011 — Ostat­nia część wspo­mnień z 10 uro­dzin Arki
    Wspo­mnie­nia Darka Male­jonka, wspólny występ rodziny Maleo: Darka, Kasię, Olę i Bartka razem z Arką. A także wypo­wie­dzi Roberta Frie­dri­cha, Mate­usza, Marka i Miko­łaja Pospie­szal­skich, Kai Chmiel, fragm…
  • 7 listo­pada 2012 — LuxFest dla dzie­cia­tych – zapra­sza dzia­dek Litza!
    Naj­więk­sze zmar­twie­nie fana rocka i jed­no­cze­śnie rodzica? Z kim zosta­wić dzieci na czas kon­certu? — Zabierz­cie je ze sobą! — tak na LuxFest w poznań­skiej Are­nie zapra­sza Litza z Luxtorpedy.…
  • 16 stycz­nia 2011 — Gło­gów i Choszczno
    Trasa Kolę­do­wa­nie 2011 trwa. Za nami kolejne dwa mia­sta, Gło­gów i Choszczno.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.