Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
  • 23 stycz­nia 2015 — PETARDA w „Małym Gościu”!
    Od czwartku odpa­lamy „Petardę”! Naj­now­sza płyta Arki Noego w „Małym Gościu”!…
  • 16 stycz­nia 2011 — Gło­gów i Choszczno
    Trasa Kolę­do­wa­nie 2011 trwa. Za nami kolejne dwa mia­sta, Gło­gów i Choszczno.…
  • 17 stycz­nia 2012 — Po kon­cer­cie u fran­cisz­ka­nów w Gdyni
    15 stycz­nia 2012 r. Arka Noego zagrała kon­cert u fran­cisz­ka­nów w Gdyni. Poza kolę­dami, które były tego wie­czoru naj­waż­niej­sze, zespół zaśpie­wał też swoje star­sze przeboje.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.