Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
 • 2 lutego 2011 — Arka Noego – NA OSTRO!
  Już pod koniec lutego Arka Noego wcho­dzi do stu­dia i nagrywa Roc­kową płytę! Wcze­śniej jed­nak kowe­rowa nie­spo­dzianka: Dezer­ter, Armia, Klaus Mitf­foch, Tilt, Maanam i nie tylko — w wyko­na­niu Arki Noego!…
 • 13 stycz­nia 2011 — Kolędy W Pisa­rzo­wi­cach
  Kolę­do­wym nie­spo­dzian­kom nigdy dosyć! 13 stycz­nia w Pisa­rzo­wi­cach zagrał z nami na per­ku­syj­nych instru­men­tach – Julek (lat 8), który zastą­pił swo­jego tatę. Mimo mło­dego wieku dał czadu! Na co dzień Ju…
 • 9 lipca 2012 — 15 lipca Arka Noego wystąpi w Opac­twie O. Cyster­sów w Szczy­rzycu
  Letni Kon­cert Mal­tań­ski odbę­dzie się w nie­dzielę 15 lipca o godz. 17:00.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 07/05 Koszalin - Parafia pw. Św. Wojciecha
 • 15/05 Starogard Gd. - Rynek
 • 22/05 Pniewy - Park Miejski