Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
  • 22 paź­dzier­nika 2014 — Nasz Skle­pik na Alle­gro!
    Zapra­szamy do naszego Alle­gro Skle­piku! Znaj­dzie­cie w nim — oprócz Petardy — kilka poprzed­nich płyt i DVD z teledyskami!…
  • 15 stycz­nia 2014 — Czas na Fran­cję!
    Wszystko wska­zuje na to, że na prze­ło­mie maja i czerwca Arka Noego da kon­certy we Francji.…
  • 12 stycz­nia 2011 — Kolędy Na Śląsku
    Za nami kolę­do­wa­nie na naszym uko­cha­nym Śląsku. Zabrze i Jastrzębie-Zdrój przy­wi­tały nas tłum­nie i śpie­wały z nami kolędy i pastorałki.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
  • 31/05 Zabrze - Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu