Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
 • 7 maja 2010 — Arka Noego na spe­cjal­nym kon­cer­cie dla mam
  6 maja 2010 roku w toruń­skim Cen­trum Tar­go­wym „Park” odbył się spe­cjalny kon­cert: „Nie ma jak u Mamy” dedy­ko­wany wszyst­kim mamom. Jed­nym z wyko­naw­ców była Arka Noego.…
 • 31 sierp­nia 2011 — Wrze­śniowe kon­certy Arki Noego
  Dwa powa­ka­cyjne kon­certy. 1 wrze­śnie spo­ty­kamy się w Zie­lo­nej Górze. 10 wrze­śnia w Tar­no­wie. Na oba występy ser­decz­nie zapraszamy!…
 • 9 lipca 2012 — 14 lipca Arka Noego zagra w Dobczy­cach!
  XVII Dni Dobczyc z Arką Noego. Zapra­szamy wszyst­kich bar­dzo serdecznie!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 30/05 Andrychów - Miejski Dom Kultury
 • 31/05 Zabrze - Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu
 • 04/06 Glinianka - Glinianka koło Otwocka