Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
  • 6 stycz­nia 2012 — Kolejne kon­certy w stycz­niu
    13 stycz­nia Arka Noego wystąpi we Wro­cła­wiu, a następ­nego dnia w Sosnowcu! Zapra­szamy do wspól­nego śpie­wa­nia kolęd.…
  • 1 paź­dzier­nika 2013 — Arka Noego zagrała w Żuro­mi­nie – zdję­cia!
    15 wrze­śnia zagra­li­śmy w Żuro­mi­nie. Hej! zapa­mię­tamy to miejsce!…
  • 13 stycz­nia 2011 — Kolędy W Pisa­rzo­wi­cach
    Kolę­do­wym nie­spo­dzian­kom nigdy dosyć! 13 stycz­nia w Pisa­rzo­wi­cach zagrał z nami na per­ku­syj­nych instru­men­tach – Julek (lat 8), który zastą­pił swo­jego tatę. Mimo mło­dego wieku dał czadu! Na co dzień Ju…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
  • 09/12 Poznań - Aula UAM