Nowości

7 czerwca 2013

Arka Noego — zobacz film!

Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik

Różne inne nowości
  • 15 paź­dzier­nika 2012 — Arka Noego na XII Dniu Papie­skim w Byd­gosz­czy – tak było!
    Tego­roczny Dzień Papie­ski prze­ży­li­śmy 14 paź­dzier­nika 2012 roku na Hali wido­wi­skowo — spor­to­wej Łuczniczka w Byd­gosz­czy pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”.…
  • 21 stycz­nia 2011 — Dzień Babci i Dziadka
    Pamię­tamy o naszych Bab­ciach i Dziad­kach. Dla nich spe­cjalne życzenia!…
  • 6 stycz­nia 2012 — Kolejne kon­certy w stycz­niu
    13 stycz­nia Arka Noego wystąpi we Wro­cła­wiu, a następ­nego dnia w Sosnowcu! Zapra­szamy do wspól­nego śpie­wa­nia kolęd.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Pan Krakers!
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.