Nowości

25 kwietnia 2016

Arka Noego westernowo!

26 maja zagramy w Żorach dla wszyst­kich Mam i wszyst­kich Dzieciaków!

Orga­ni­za­to­rzy kon­certu posta­no­wili połą­czyć obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka! I zapra­szają wszyst­kich do TWINPIGS — spe­cjal­nie z tych dwóch oka­zji zagra dla Was Arka Noego!

Kon­cert odbę­dzie się 26 maja o godzi­nie 17:00. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie tutaj.

Różne inne nowości
  • 7 listo­pada 2012 — LuxFest dla dzie­cia­tych – zapra­sza dzia­dek Litza!
    Naj­więk­sze zmar­twie­nie fana rocka i jed­no­cze­śnie rodzica? Z kim zosta­wić dzieci na czas kon­certu? — Zabierz­cie je ze sobą! — tak na LuxFest w poznań­skiej Are­nie zapra­sza Litza z Luxtorpedy.…
  • 20 listo­pada 2015 — Dni Świę­tego Miko­łaja w Gło­go­wie
    Arka Noego wystąpi na Rynku Sta­rego Mia­sta w Gło­go­wie w pią­tek 4 grud­nia. Zapraszamy!…
  • 27 marca 2011 — Song Of Songs Festi­val 2009 na ArkaNoego.tv
    Song Of Songs Festi­val w roku 2009 trwał jeden dzień, ale był wiel­kiem świę­tem i to nie tylko Arki Noego i jej fanów. Na arkanoego.tv zapra­szamy wszyst­kich do powspo­mi­na­nia tego święta.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.