Nowości

25 kwietnia 2016

Arka Noego westernowo!

26 maja zagramy w Żorach dla wszyst­kich Mam i wszyst­kich Dzieciaków!

Orga­ni­za­to­rzy kon­certu posta­no­wili połą­czyć obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka! I zapra­szają wszyst­kich do TWINPIGS — spe­cjal­nie z tych dwóch oka­zji zagra dla Was Arka Noego!

Kon­cert odbę­dzie się 26 maja o godzi­nie 17:00. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie tutaj.

Różne inne nowości
 • 26 czerwca 2012 — Zapra­szamy na kon­cert do Bażyn k. Ornety
  Już w naj­bliż­szą sobotę, 30 czerwca Arka Noego wystąpi w Baży­nach koło Ornety!…
 • 6 stycz­nia 2012 — Wideo zapro­sze­nie na kon­cert w Gdyni
  Gdyń­scy fran­cisz­ka­nie i Fran­cisz­kań­skie Cen­trum Kul­tury Gdy­nia zapra­szają na kon­cert kolęd (i nie tylko!) zespołu Arka Noego.…
 • 4 wrze­śnia 2012 — Pyr­lan­dia 2012 za nami!
  Nasz kon­cert na tego­rocz­nej Jubi­le­uszo­wej PYRCE podzie­li­li­śmy na dwie czę­ści. W pierw­szej wybrane Arkowe Hity, a w dru­giej coś z naszej płyty “Pan Krakers!”.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 15/07 Wągrowiec - Scena “Lata z Radiem”
 • 16/07 Solec Kujawski - Scena “Lata z Radiem”