Nowości

25 kwietnia 2016

Arka Noego westernowo!

26 maja zagramy w Żorach dla wszyst­kich Mam i wszyst­kich Dzieciaków!

Orga­ni­za­to­rzy kon­certu posta­no­wili połą­czyć obchody Dnia Matki i Dnia Dziecka! I zapra­szają wszyst­kich do TWINPIGS — spe­cjal­nie z tych dwóch oka­zji zagra dla Was Arka Noego!

Kon­cert odbę­dzie się 26 maja o godzi­nie 17:00. Wię­cej infor­ma­cji znaj­dzie­cie tutaj.

Różne inne nowości
 • 10 paź­dzier­nika 2014 — Nie­ide­alna z płyty Petarda
  “Taka jaka jesteś, jesteś fajna. Nie musisz być ide­alna!” Zobacz tele­dysk do pio­senki “Nie­ide­alna” z nowego albumu “Petarda” Arki Noego!…
 • 7 czerwca 2013 — Arka Noego – zobacz film!
  Ostat­nio spo­tka­li­śmy się z pyta­niem: “ej, to Arka Noego jesz­cze gra?” dla tych, co prze­spali ostat­nie lata :-) krótki filmik…
 • 11 stycz­nia 2010 — Z Wielka Orkie­strą Świą­tecz­nej Pomocy w War­sza­wie, 10.01.2010
  10 stycz­nia 2010 roku zagra­li­śmy z Wielka Orkie­strą Świą­tecz­nej Pomocy w War­sza­wie na Placu Defi­lad, w Stu­dio TVP2 i w regio­nal­nej TVP3.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 19/01 Częstochowa - Bazylika Jasnogórska
 • 21/01 Puszczykowo - Hala Widowiskowo-Sportowa