Nowości

27 maja 2015

Arka Noego w Rawiczu w doborowym towarzystwie!

Arka Noego, Luxtor­peda, Grub­son i Maleo Reg­gae Roc­kers wystą­pią pod­czas „Święta Rawi­cza”, które zapla­no­wano na rawic­kim tar­go­wi­sku, pod koniec czerwca.

Kon­cert odbę­dzie się na Tar­go­wi­sku Miej­skim przy ul.Marcinkowskiego. Arka Noego zagra o godzi­nie 16:00.

Różne inne nowości
  • 11 stycz­nia 2010 — Z Wielka Orkie­strą Świą­tecz­nej Pomocy w War­sza­wie, 10.01.2010
    10 stycz­nia 2010 roku zagra­li­śmy z Wielka Orkie­strą Świą­tecz­nej Pomocy w War­sza­wie na Placu Defi­lad, w Stu­dio TVP2 i w regio­nal­nej TVP3.…
  • 27 czerwca 2011 — Złoty Bączek dla Arki Noego!
    Dzięki Waszym gło­som i peł­nej mobi­li­za­cji Arka Noego w tym roku ponow­nie zagra na Przy­stanku Wood­stock, tym razem w roli lau­re­ata Zło­tego Bączka Sceny Fol­ko­wej! Dzię­ku­jemy i zapra­szamy do Kostrzyna na…
  • 16 listo­pada 2011 — Muzyczna zapo­wiedź nowej płyty!
    Coraz bli­żej do pre­miery, odli­czamy już nawet nie dni, a godziny. Dziś spe­cjal­nie dla Was muzyczno-filmowa zapo­wiedź tego co będzie­cie mogli usły­szeć na albu­mie. Posłuchajcie!…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.