Nowości

27 maja 2015

Arka Noego w Rawiczu w doborowym towarzystwie!

Arka Noego, Luxtor­peda, Grub­son i Maleo Reg­gae Roc­kers wystą­pią pod­czas „Święta Rawi­cza”, które zapla­no­wano na rawic­kim tar­go­wi­sku, pod koniec czerwca.

Kon­cert odbę­dzie się na Tar­go­wi­sku Miej­skim przy ul.Marcinkowskiego. Arka Noego zagra o godzi­nie 16:00.

Różne inne nowości
  • 2 lutego 2011 — Arka Noego – NA OSTRO!
    Już pod koniec lutego Arka Noego wcho­dzi do stu­dia i nagrywa Roc­kową płytę! Wcze­śniej jed­nak kowe­rowa nie­spo­dzianka: Dezer­ter, Armia, Klaus Mitf­foch, Tilt, Maanam i nie tylko — w wyko­na­niu Arki Noego!…
  • 26 czerwca 2012 — Zapra­szamy na kon­cert do Bażyn k. Ornety
    Już w naj­bliż­szą sobotę, 30 czerwca Arka Noego wystąpi w Baży­nach koło Ornety!…
  • 28 kwiet­nia 2015 — Arka Noego da kon­cert w Gli­niance!
    W Boże Ciało czyli 4 czerwca 2015 r. zagramy pod­czas II Wie­czoru Uwielbienia.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.