Nowości

27 maja 2015

Arka Noego w Rawiczu w doborowym towarzystwie!

Arka Noego, Luxtor­peda, Grub­son i Maleo Reg­gae Roc­kers wystą­pią pod­czas „Święta Rawi­cza”, które zapla­no­wano na rawic­kim tar­go­wi­sku, pod koniec czerwca.

Kon­cert odbę­dzie się na Tar­go­wi­sku Miej­skim przy ul.Marcinkowskiego. Arka Noego zagra o godzi­nie 16:00.

Różne inne nowości
 • 21 grud­nia 2014 — Nasza nowa pio­senka NIE CYKALI SIĘ!
  “Jest taka histo­ria, że prze­cho­dzą ciary, można ją prze­czy­tać w Testa­men­cie Sta­rym. Dzielni chło­pacy, a było ich trzech, woleli umie­rać niż popeł­nić grzech.” Jaka to histo­ria? Posłu­chaj­cie w kli­pie “N…
 • 8 stycz­nia 2011 — Ruszyła nowa strona
  Od dzi­siaj ruszyła nasza nowa inter­ne­towa strona! Teraz może­cie codzien­nie tu zaglą­dać i dowie­dzieć się co dzieję się u Arki Noego.…
 • 25 czerwca 2013 — Arka Noego zagrała w Opolu – zdję­cia!
  60 lat ZOO w Opolu z Arką Noego.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
 • 15/07 Wągrowiec - Scena “Lata z Radiem”
 • 16/07 Solec Kujawski - Scena “Lata z Radiem”