Nowości

8 lutego 2016

Arka Noego w ramach zimowej odsłony Krynica — Źródłem Kultury

W nie­dzielę, 7 lutego w ramach zimo­wej odsłony Kry­nica –Źródłem Kul­tury orga­ni­za­to­rzy zapro­sili do uzdro­wi­ska dzie­cięcy zespół „Arka Noego”. Kon­cert zgro­ma­dził tłum milu­siń­skich i ich rodziców.

Część pie­nię­dzy z nie­dziel­nego kon­certu „Arki Noego” zosta­nie prze­ka­zana Gru­pie Cha­ry­ta­tyw­nej im. św. Brata Alberta, dzia­ła­ją­cej przy kry­nic­kiej para­fii Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Panny. Zebrane kwota zasili rów­nież kasę tutej­szego „Caritasu”.

Różne inne nowości
  • 27 sierp­nia 2013 — Arka Noego zagrała w Bole­sławcu – zdję­cia!
    25 sierp­nia Arka zaśpie­wała, Arka zagra ka — w Bole­sławcu na Świę­cie Ceramiki!…
  • 16 stycz­nia 2015 — Zapra­szamy do naszego Skle­piku Alle­gro
    Nasze Alle­gro po świę­tach znów otwarte. Zapra­szamy! Petarda z auto­gra­fem! Jest też książka “Wilki Dwa”.…
  • 12 stycz­nia 2011 — Kolędy Na Śląsku
    Za nami kolę­do­wa­nie na naszym uko­cha­nym Śląsku. Zabrze i Jastrzębie-Zdrój przy­wi­tały nas tłum­nie i śpie­wały z nami kolędy i pastorałki.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.