Nowości

8 lutego 2016

Arka Noego w ramach zimowej odsłony Krynica — Źródłem Kultury

W nie­dzielę, 7 lutego w ramach zimo­wej odsłony Kry­nica –Źródłem Kul­tury orga­ni­za­to­rzy zapro­sili do uzdro­wi­ska dzie­cięcy zespół „Arka Noego”. Kon­cert zgro­ma­dził tłum milu­siń­skich i ich rodziców.

Część pie­nię­dzy z nie­dziel­nego kon­certu „Arki Noego” zosta­nie prze­ka­zana Gru­pie Cha­ry­ta­tyw­nej im. św. Brata Alberta, dzia­ła­ją­cej przy kry­nic­kiej para­fii Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Panny. Zebrane kwota zasili rów­nież kasę tutej­szego „Caritasu”.

Różne inne nowości
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.