Nowości

23 grudnia 2014

Arka Noego w Bytomiu

10 stycz­nia zagramy dla Was w kościele p.w Trójcy Świę­tej w Byto­miu. Zapraszamy!

Prze­czy­taj również
  • 14 stycz­nia 2015 — Kon­cert Arki Noego pod­bił serca byto­mian
    Pod­czas kon­certu, który odbył się w Byto­miu w kościele Św. Trójcy, grupa wyko­nała naj­pięk­niej­sze pol­skie kolędy w żywio­ło­wej i rado­snej for­mie. Licz­nie zgro­ma­dzeni słu­cha­cze żywo reago­wali na ten niez…
  • 13 stycz­nia 2017 — Kolę­du­jemy w Lubo­niu
    Zapra­szamy na Kon­cert Kolęd w wyko­na­niu Arki Noego 21 stycz­nia godz. 16.00 w kościele pw. św. Mak­sy­mi­liana Kolbe w Luboniu…
  • 8 stycz­nia 2016 — Świą­teczny kon­cert Arki Noego w Prusz­ko­wie
    Mówią o nas w Prusz­ko­wie. Bar­dzo piękne kolę­dowe spo­tka­nie! Dziękujemy.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.