Nowości

6 stycznia 2013

Arka Noego kolędowała w Pile — zdjęcia!

5 stycz­nia spo­tkaliśmy się w Pile, w kościele pw. NMP Wspo­mo­że­nia Wier­nych na osie­dlu Gór­nym, na wspól­nym kolę­do­wa­niu. Zobacz­cie jak było pięknie!

Na występ przy­szły całe rodziny. Cie­szymy się i pozdra­wiamy rodzi­ców, dzieci i dziadków!

Zdję­cia dzięki Tętno Regionu.

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.