Nowości

28 lipca 2015

ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego

2 sierp­nia ser­decz­nie zapra­szamy na uro­czy­sto­ści Pry­ma­sow­skie do Zuzeli.

Będzie to Festyn rodzinny z Rodziną Pań­stwa Wyszyń­skich z cza­sów zuzel­skich wraz z ARKĄ NOEGO – „ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego”.

Różne inne nowości
  • 25 paź­dzier­nika 2014 — Arka Noego na LP3! ROBIMY RABAN!!!
    Dzięki Wam z pio­senką ROZPĘDZONY tra­fi­li­śmy na 17 miej­sce naj­po­pu­lar­niej­szej listy prze­bo­jów LP3! Dziękujemy!…
  • 31 maja 2017 — Pre­miera nowej płyty Arki – 1 czerwca 2017!
    „Wyjąt­kowy Osioł” to tytuł naj­now­szej płyty. Usły­szy­cie na niej utwory, które swoją sty­li­styką nawią­zują zarówno do pierw­szych fol­ko­wych doko­nań zespołu, jak i do naj­now­szych tren­dów bar­dziej rockowyc…
  • 7 listo­pada 2012 — LuxFest dla dzie­cia­tych – zapra­sza dzia­dek Litza!
    Naj­więk­sze zmar­twie­nie fana rocka i jed­no­cze­śnie rodzica? Z kim zosta­wić dzieci na czas kon­certu? — Zabierz­cie je ze sobą! — tak na LuxFest w poznań­skiej Are­nie zapra­sza Litza z Luxtorpedy.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.