Nowości

28 lipca 2015

ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego

2 sierp­nia ser­decz­nie zapra­szamy na uro­czy­sto­ści Pry­ma­sow­skie do Zuzeli.

Będzie to Festyn rodzinny z Rodziną Pań­stwa Wyszyń­skich z cza­sów zuzel­skich wraz z ARKĄ NOEGO – „ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego”.

Różne inne nowości
  • 9 stycz­nia 2011 — Ple­bi­scyt Zło­tego Bączka
    Zeszło­roczny Wood­stock pozo­sta­nie nam na długo w pamięci. Warto było tam poje­chać i razem z całą wood­stoc­ko­wą załogą śpie­wać: „Tak to Tak, Nie to Nie, Dobro jest dobre, a zło jest bleeee!“. …
  • 9 stycz­nia 2011 — Ruszyła Trasa Kolę­dowa 2011!
    Za nami pierw­sze kon­certy kolę­dowe. W Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim Kate­dra dosłow­nie pękała w szwach, w Byd­gosz­czy rów­nież kom­plet publicz­no­ści i nie­sa­mo­wite atrak­cje przy­go­to­wane przez “Wiatrak”. …
  • 8 stycz­nia 2011 — Ruszyła nowa strona
    Od dzi­siaj ruszyła nasza nowa inter­ne­towa strona! Teraz może­cie codzien­nie tu zaglą­dać i dowie­dzieć się co dzieję się u Arki Noego.…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.