Nowości

28 lipca 2015

ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego

2 sierp­nia ser­decz­nie zapra­szamy na uro­czy­sto­ści Pry­ma­sow­skie do Zuzeli.

Będzie to Festyn rodzinny z Rodziną Pań­stwa Wyszyń­skich z cza­sów zuzel­skich wraz z ARKĄ NOEGO – „ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego”.

Różne inne nowości
  • 12 listo­pada 2011 — 9 dni do pre­miery nowej płyty Arki Noego!
    Po genial­nym maste­ringu pana Alana Silver­mana ruszyła pro­duk­cja “Pan Kra­kersa!”. W ocze­ki­wa­niu na płytę prze­żyjmy raz jesz­cze występ Arki na Wood­stock 2011.…
  • 20 grud­nia 2013 — 30 grud­nia Arka Noego w Pucku na kon­cer­cie cha­ry­ta­tyw­nym
    Kolę­do­wa­nie dla Wik­to­rii z Arką Noego – to kon­cert cha­ry­ta­tywny, który odbę­dzie się 30 grud­nia w Para­fii św. Fau­styny Kowal­skiej w Pucku o godz.16.00.…
  • 12 stycz­nia 2011 — Kolędy Na Śląsku
    Za nami kolę­do­wa­nie na naszym uko­cha­nym Śląsku. Zabrze i Jastrzębie-Zdrój przy­wi­tały nas tłum­nie i śpie­wały z nami kolędy i pastorałki.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.