Nowości

28 lipca 2015

ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego

2 sierp­nia ser­decz­nie zapra­szamy na uro­czy­sto­ści Pry­ma­sow­skie do Zuzeli.

Będzie to Festyn rodzinny z Rodziną Pań­stwa Wyszyń­skich z cza­sów zuzel­skich wraz z ARKĄ NOEGO – „ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego”.

Różne inne nowości
  • 24 listo­pada 2014 — Sku­ter Andrzeja z płyty Petarda
    Tele­dysk do utworu “Sku­ter Andrzeja” Arki Noego z nowej płyty “PETARDA”.…
  • 18 marca 2011 — Arka Noego TV
    Wystar­to­wał nasz nowy ser­wis, Arka Noego TV! Na począ­tek przy­go­to­wa­li­śmy dla Was zbiór naszych tele­dy­sków, frag­menty zeszło­rocz­nych wystę­pów i kilka wywiadów. …
  • 18 listo­pada 2014 — POGWARKI ARKI #1 Roz­pę­dzony
    Spo­ty­kamy się przy stole, nad rzeką, na jesien­nym tara­sie i poważ­nie roz­ma­wiamy o tek­stach naszych pio­se­nek. Pierw­sze spo­tka­nie jest o pio­sence “Rozpędzony”.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.