Nowości

28 kwietnia 2015

Arka Noego da koncert w Gliniance!

W Boże Ciało czyli 4 czerwca 2015 r. zagramy pod­czas II Wie­czoru Uwiel­bie­nia w para­fii św. Wawrzyńca w Gliniance.

 

Różne inne nowości
  • 7 listo­pada 2012 — LuxFest dla dzie­cia­tych – zapra­sza dzia­dek Litza!
    Naj­więk­sze zmar­twie­nie fana rocka i jed­no­cze­śnie rodzica? Z kim zosta­wić dzieci na czas kon­certu? — Zabierz­cie je ze sobą! — tak na LuxFest w poznań­skiej Are­nie zapra­sza Litza z Luxtorpedy.…
  • 29 czerwca 2009 — 10-lecie Arki Noego na festi­walu Song Of Songs 2009 w Toru­niu
    Song Of Songs Festi­val 2009 był wiel­kiem świę­tem i to nie tylko Arki Noego i jej fanów. Na wspól­nym uro­dzi­no­wym kon­cer­cie spo­tkali się wszy­scy śpie­wa­jący w Arce i z Arką, jej przy­ja­ciele i goście spec…
  • 3 paź­dzier­nika 2014 — Arka Noego – “Nie­ide­alna”. Making of.
    Wkrótce nowy tele­dysk do kolej­nego utworu z płyty “Petarda” Arki Noego — “Nie­ide­alna”! Już teraz zobacz­cie jego “ide­alny” making of na www.stacja7.pl.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.