Nowości

5 sierpnia 2011

Arka na Przystanku Woodstock już w sobotę!

Przy­po­mi­namy, Arka Noego wystąpi na Przy­stanku Wood­stock w naj­bliż­szą sobotę, 6 sierp­nia 2011 r. o godz. 16:40.

Zapra­szamy wszyst­kich ser­decz­nie do Kostrzyna. Liczymy na dobrą pogodę i jak zwy­kle nie­sa­mo­wite wood­stoc­kowe wra­że­nia, tym razem na Dużej Sce­nie! Do zobaczenia!

Prze­czy­taj również
  • 11 sierp­nia 2011 — Arka na Przy­stanku Wood­stock 2011 – foto­re­por­taż
    Za nami debiut Arki Noego na Dużej Sce­nie Przy­stanku Wood­stock 2011. Po raz pierw­szy Arka grała dla tak licz­nej publiczności!…
  • 31 maja 2011 — Finał Ple­bi­scytu Zło­tego Bączka.
    Udało się! Arka Noego prze­szła do fina­ło­wego gło­so­wa­nia w Ple­bi­scy­cie “Zło­tego Bączka”. Przed nami ostat­nia pro­sta — trzeba zmo­bi­li­zo­wać sie­bie, swo­ich zna­jo­mych i zna­jo­mych zna­jo­mych do głosowania.…
  • 5 kwiet­nia 2011 — Arka Noego w II eta­pie ple­bi­scytu Zło­tego Bączka!
    Roz­po­czął się II etap ple­bi­scytu Zło­tego Bączka, do któ­rego zakwa­li­fi­ko­wała się razem z dzie­wiątką innych zespo­łów ARKA NOEGO. Zwy­cięzca ple­bi­scytu zagra na Dużej Sce­nie Przy­stanku Woodstock!…
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.