Nowości

14 listopada 2014

Arka Na LP3. Rozpędźmy ROZPĘDZONEGO!

Dzięki Wam z pio­senką ROZPĘDZONY tra­fi­li­śmy na naj­po­pu­lar­niej­szą listę prze­bo­jów LP3! Dziękujemy!

Nie­stety tym razem Arka na Liście LP3 spa­dła na 20 miej­sce. Bo nie gło­su­je­cie! ;-)

Może­cie nadal gło­so­wać kli­ka­jąc tutaj, a następ­nie na przy­cisk GŁOSUJ.

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.