Nowości

13 lipca 2011

Arka na Przystanku Woodstock 2011 — szczegółowe informacje

Arka Noego zagra na Przy­stanku Wood­stock, w sobotę, 6 sierp­nia 2011 r.

Występ Arki Noego pla­no­wany jest na godzinę 16:40 i potrwa do 17:25. Całe 45 minut z Arką, która na Przy­stanku wystąpi dzięki Waszym gło­som jako lau­reat Zło­tego Bączka Sceny Folkowej.

Wię­cej o samym festi­walu oraz infor­ma­cje jak na niego doje­chać na stro­nie Przy­stanku Wood­stock 2011.

Raz jesz­cze dzię­ku­jemy za Wasze głosy, pozdra­wiamy i do zobaczenia!

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.