Nowości

7 grudnia 2014

GPS z PETARDY!

Adres znam! Zasięg mam! Cel podróży NIEBO!

Posłu­chaj­cie kolej­nej pio­senki pt. “GPS” z płyty Petarda!

Prze­czy­taj również
  • 3 grud­nia 2014 — POGWARKI ARKI #5 GPS
    Jesteś jak GPS, pro­wa­dzisz, kiedy błą­dzę. Jadę znów, chyba źle, po nie­zna­nej dro­dze. Adres znam, zasięg mam. Cel podróży: niebo. W pią­tym odcinku cyklu Pogwarki Arki dzie­ciaki i Litza roz­ma­wiają o tym…
  • 1 grud­nia 2014 — POGWARKI ARKI #4 Pies i kot
    Pies macha ogo­nem, gdy jest szczę­śliwy, a kot, gdy jest wku­rzony. Dla­tego nie mogą się doga­dać. Zobacz, czy da się pogo­dzić psa z kotem w kolej­nym odcinku cyklu Pogwarki Arki.…
  • 30 marca 2015 — DOBRY DZIEŃ – tele­dysk
    Kolejna pio­senka z naszej nowej płyty “PETARDA”. Tym razem reflek­sja nad całym życiem czło­wieka. Nie­ba­wem udo­stęp­nimy pogwarki o tej piosence.…
mt
Strona glówna
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.