Nowości

14 maja 2015

16 maja zapraszamy na koncert do Zielonej Góry

Dzień po mię­dzy­na­ro­do­wym świę­cie rodziny mia­sto Zie­lona Góra orga­ni­zuje kon­cert dla wszyst­kich rodzin. Obok ratu­sza na spe­cjal­nej sce­nie zagra zespół Arka Noego.

W Zie­lo­nej Górze zespół zapre­zen­tuje naj­now­sze utwory z ostat­niej płyty i naj­bar­dziej znane prze­boje. Kon­cert zespołu Arka Noego w sobotę 16 maja o godz. 15 na zie­lo­no­gór­skim dep­taku. Wstęp wolny.

Prze­czy­taj również
mt
Strona glówna
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
ENERGA
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.