Co u nas słychać?

8 stycznia 2016

Świąteczny koncert Arki Noego w Pruszkowie

Mówią o nas w Prusz­ko­wie. Bar­dzo piękne kolę­dowe spo­tka­nie! Dziękujemy.


5 stycznia 2016

Arka Noego w Orszaku Trzech Króli w Warszawie

6 stycz­nia kolo­rowy pochód wyru­szy w połu­dnie z placu Zam­ko­wego. Popro­wa­dzi go kard. Kazi­mierz Nycz. O godz. 14. roz­pocz­nie się tu kon­cert kolęd w wyko­na­niu zespołu Arka Noego.


30 listopada 2015

LuxFest edycja mikołajkowa w Toruniu

LuxFest edy­cja miko­łaj­kowa to wyjąt­kowy festi­wal muzyczny dla całych rodzin, który po raz pierw­szy odbę­dzie się w Toru­niu. Na sce­nie 6 grud­nia pojawi się także Arka Noego!


20 listopada 2015

Dni Świętego Mikołaja w Głogowie

Arka Noego wystąpi na Rynku Sta­rego Mia­sta w Gło­go­wie w pią­tek 4 grud­nia. Zapraszamy!


28 lipca 2015

ARKA NOEGO gra dla Wyszyńskiego

2 sierp­nia ser­decz­nie zapra­szamy na uro­czy­sto­ści Pry­ma­sow­skie do Zuzeli


15 czerwca 2015

Arka Noego zagrała w Grodzisku Wlkp. — foto

W nie­dzielę 14 czerwca odbył się kon­cert zespołu Arka Noego. Gro­dzisz­cza­nie tłum­nie zgro­ma­dzili się w parku miejskim.


mt
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
  • 07/02 Krynica-Zdrój - Pijalnia Główna Nowego Domu Zdrojowego
  • 07/05 Koszalin - Parafia pw. Św. Wojciecha
  • 15/05 Starogard Gdański - Starogard Gdański