Co u nas słychać?

5 marca 2014

Koncerty w kwietniu

Zagramy dla Was w Prza­sny­szu, w Polko­wi­cach, w Ostro­wie Wiel­ko­pol­skim oraz Częstochowie!


25 lutego 2014

Arka Noego w filmie!

21 marca odbę­dzie się pre­miera opo­wie­ści o życiu Karola Woj­tyły. Swój udział w fil­mie ma rów­nież Arka Noego.


29 stycznia 2014

Nowa płyta i nowa trasa koncertowa

Za oknami zima, a Arka Noego już powoli przy­go­to­wuje się do kolej­nej trasy kon­cer­to­wej! Przede wszyst­kim jed­nak przed nami nagra­nie i wyda­nie nowej, długo ocze­ki­wa­nej płyty.


19 stycznia 2014

Koniec trasy kolędowej

Za nami zimowa kolę­dowa trasa kon­cer­towa. Znowu odwie­dzi­li­śmy wiele wspa­nia­łych miejsc! Zobacz­cie sami!


15 stycznia 2014

Czas na Francję!

Wszystko wska­zuje na to, że na prze­ło­mie maja i czerwca Arka Noego da kon­certy we Francji.


10 stycznia 2014

Rekordowy Orszak Trzech Króli we Wrocławiu

Po odda­niu przez króli hołdu małemu Jezu­sowi odbył się kon­cert zespołu Arki Noego.


mt
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Pan Krakers!
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
  • 24/04 Arka Noego w Polkowice - Polkowickie Centrum Animacji
  • 26/04 Arka Noego w Ostrów Wielkopolski - Rynek w Ostrowie Wielkopolskim
  • 27/04 Arka Noego w Częstochowa - Muzeum monet i medali Jana Pawła II