Co u nas słychać?

1 czerwca 2017

Nowa płyta “Wyjątkowy Osioł” z podpisami!

Na naszym Alle­gro nowa płyta z auto­gra­fem oraz inne aukcje.


31 maja 2017

Premiera nowej płyty Arki — 1 czerwca 2017!

Wyjąt­kowy Osioł” to tytuł naj­now­szej płyty. Usły­szy­cie na niej utwory, które swoją sty­li­styką nawią­zują zarówno do pierw­szych fol­ko­wych doko­nań zespołu, jak i do naj­now­szych tren­dów bar­dziej rockowych.


13 stycznia 2017

Kolędujemy w Luboniu

Zapra­szamy na Kon­cert Kolęd w wyko­na­niu Arki Noego 21 stycz­nia godz. 16.00 w kościele pw. św. Mak­sy­mi­liana Kolbe w Luboniu


2 stycznia 2017

Arka Noego z Orszakiem Trzech Króli w Pile

6 stycz­nia Arka Noego zagra w cza­sie kon­certu na zakoń­cze­nie Orszaku Trzech Króli w Pile.


21 czerwca 2016

Arka Noego i “Lato z Radiem”

Rusza nowa edy­cja trasy kon­cer­to­wej „Lata z Radiem”. Na sce­nie zoba­czy­cie Arkę Noego, Luxtor­pedę, Maleo Reg­gae Roc­kers i wiele wiele innych gwiazd.


28 kwietnia 2016

Ruszamy w trasę!

Kon­cer­tem 7 maja w Kosza­li­nie Arka Noego zaczyna Trasę Let­nią 2016.


mt
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Wyjątkowy Osioł
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.