Co u nas słychać?

25 października 2014

Arka Noego na LP3! ROBIMY RABAN!!!

Dzięki Wam z pio­senką ROZPĘDZONY tra­fi­li­śmy na 17 miej­sce naj­po­pu­lar­niej­szej listy prze­bo­jów LP3! Dziękujemy!


22 października 2014

Nasz Sklepik na Allegro!

Zapra­szamy do naszego Alle­gro Skle­piku! Znaj­dzie­cie w nim — oprócz Petardy — kilka poprzed­nich płyt i DVD z teledyskami!


19 października 2014

Koniec nagrań programów o piosenkach z Petardy

Wła­śnie skoń­czy­li­śmy nagra­nia pro­gra­mów o naszych pio­sen­kach. Wszyst­kie będzie­cie mogli obej­rzeć już wkrótce na kanale Stacja7.pl


19 października 2014

Niedziela: “Nowa płyta Arki Noego podbija serca słuchaczy”

W sieci poja­wia się coraz wię­cej infor­ma­cji o naszej PETARDZIE.


18 października 2014

PETARDA i piosenka Rozpędzony na listach przebojów!

PETARDA w tym tygo­dniu zade­biu­to­wała na 23 miej­scu sprze­daży Olis! A Roz­pę­dzony roz­pę­dza się na w radiu na LP3!


10 października 2014

Nieidealna z płyty Petarda

Taka jaka jesteś, jesteś fajna. Nie musisz być ide­alna!” Zobacz tele­dysk do pio­senki “Nie­ide­alna” z nowego albumu “Petarda” Arki Noego!


mt
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
  • 09/12 Poznań - Aula UAM