Co u nas słychać?

24 listopada 2014

Skuter Andrzeja z płyty Petarda

Tele­dysk do utworu “Sku­ter Andrzeja” Arki Noego z nowej płyty “PETARDA”.


22 listopada 2014

POGWARKI ARKI #2 Skuter Andrzeja

To na jego poże­gna­niu Arka śpie­wała „Zabie­rzesz mnie na drugi brzeg, za Tobą będę do nieba biegł”. Andrzej Dzie­wit. Zobacz­cie, jak jego dobroć zapa­mię­tały dzie­ciaki i Litza.


18 listopada 2014

POGWARKI ARKI #1 Rozpędzony

Spo­ty­kamy się przy stole, nad rzeką, na jesien­nym tara­sie i poważ­nie roz­ma­wiamy o tek­stach naszych pio­se­nek. Pierw­sze spo­tka­nie jest o pio­sence “Rozpędzony”.


15 listopada 2014

Zapowiedź nowego cyklu filmów na Stacja7.pl z udziałem ARKI NOEGO

W 10 fil­mach poka­żemy 10 spo­tkań z udzia­łem Roberta “Litzy” Frie­dri­cha i dzieci śpie­wa­ją­cych w Arce Noego. 1 odci­nek to roz­mowa o tek­ście 1 utwóru z płyty “Petarda” i pre­miera klipu video do piosenki.


14 listopada 2014

Arka Na LP3. Rozpędźmy ROZPĘDZONEGO!

Nie­stety Arka na Liście prze­bo­jów LP3 spa­dła na 20 miej­sce. Bo nie gło­su­je­cie! ;-)


5 listopada 2014

PETARDA na Allegro, ROZPĘDZONY na LP3!

I uwaga! Lada dzień nowa pio­senka z Petardy!


mt
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
  • 09/12 Poznań - Aula UAM