Co u nas słychać?

23 stycznia 2015

STRÓŻ — teledysk

Kolejna pio­senka z Petardy! Choćby mówili, że nie masz szans i śmiali pro­sto w twarz, pamię­taj, że nigdy nie jesteś sam, przy­ja­ciela we mnie masz. Jestem Twój anioł stróż i nie opusz­czę Cię.


23 stycznia 2015

PETARDA w „Małym Gościu”!

Od czwartku odpa­lamy „Petardę”! Naj­now­sza płyta Arki Noego w „Małym Gościu”!


22 stycznia 2015

Nowe teledyski z płyty Arki Noego i “Pogwarki Arki” to najchętniej oglądane treści religijne w sieci

Ale luta! Ktoś zauwa­żył naszą pracę i tro­skę o rodzinę! Dzię­ku­jemy. Podaj­cie i udo­stęp­niaj­cie dalej.


18 stycznia 2015

Powspominajmy — sesja zdjęciowa do płyty PETARDA!

Kil­ka­dzie­siąt zdjęć dziadka Jarka z sesji nagra­nio­wej do płyty PETARDA!


16 stycznia 2015

Zapraszamy do naszego Sklepiku Allegro

Nasze Alle­gro po świę­tach znów otwarte. Zapra­szamy! Petarda z auto­gra­fem! Jest też książka “Wilki Dwa”.


14 stycznia 2015

Koncert Arki Noego podbił serca bytomian

Pod­czas kon­certu, który odbył się w Byto­miu w kościele Św. Trójcy, grupa wyko­nała naj­pięk­niej­sze pol­skie kolędy w żywio­ło­wej i rado­snej for­mie. Licz­nie zgro­ma­dzeni słu­cha­cze żywo reago­wali na ten nie­za­po­mniany występ w wyko­na­niu dzieci oraz ich muzycz­nych opiekunów.


mt
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
  • 31/05 Zabrze - Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu