Co u nas słychać?

4 września 2014

Rozpędzony — nowa piosenka Arki Noego! Posłuchajcie!

Ostry kli­mat naj­now­szego kawałka Arki Noego nasuwa sko­ja­rze­nia zwią­zane bar­dziej z 2Tm2,3 i Luxtor­pedą, niż z wesołą gro­madką ubra­nych na kolo­rowo dzie­cia­ków. (za Deon.pl)


25 lipca 2014

LuxFest3 już 27 i 28 września!

Gramy w pierw­szy dzień LuxFe­stu! Na tym kon­cer­cie będzie­cie mogli pierw­szy raz usły­szeć nowe utwory! Na ostro!


21 lipca 2014

Robert zapowiada płytę “Petarda”.

Zaglą­damy do Custom34 Stu­dio, gdzie oprócz mik­so­wa­nia nagry­wany był sku­ter Andrzeja!


14 lipca 2014

Petarda — nowa płyta Arki Noego już nagrana!

Cała nowa płyta Arki Noego juz nagrana. 10 Arkowo-Rockowych pio­se­nek wła­śnie od dzi­siaj się mik­suje w naj­lep­szym stu­dio w Pol­sce — Custom 34!!!


30 kwietnia 2014

Arka Noego i Luxtorpeda na THANKS JIMI FESTIVAL 2014

Taki duży, taki mały może świę­tym być!” – wspól­nie zagrają tysiące gita­rzy­stów pró­bu­ją­cych usta­no­wić nowy Gita­rowy Rekord Guin­nessa 1 maja na wro­cław­skim Rynku.


28 kwietnia 2014

Arka Noego 27 kwietnia zagrała w Ostrowie Wlkp.

Ostro­wia­nie Janowi Paw­łowi II — pod takim hasłem 27 kwiet­nia odbył się cykl uro­czy­sto­ści zwią­za­nych z kano­ni­za­cją papieża Polaka. Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści zagrała Arka Noego.


mt
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Pan Krakers!
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.