Co u nas słychać?

15 listopada 2014

Zapowiedź nowego cyklu filmów na Stacja7.pl z udziałem ARKI NOEGO

W 10 fil­mach poka­żemy 10 spo­tkań z udzia­łem Roberta “Litzy” Frie­dri­cha i dzieci śpie­wa­ją­cych w Arce Noego. 1 odci­nek to roz­mowa o tek­ście 1 utwóru z płyty “Petarda” i pre­miera klipu video do piosenki.


14 listopada 2014

Arka Na LP3. Rozpędźmy ROZPĘDZONEGO!

Nie­stety Arka na Liście prze­bo­jów LP3 spa­dła na 20 miej­sce. Bo nie gło­su­je­cie! ;-)


5 listopada 2014

PETARDA na Allegro, ROZPĘDZONY na LP3!

I uwaga! Lada dzień nowa pio­senka z Petardy!


3 listopada 2014

Koncert kolęd w Poznaniu

9 grud­nia w Pozna­niu w Auli UAM Arka Noego zagra kolędowo.


1 listopada 2014

Uroczystość wszystkich świętych!

Pio­senka na dzi­siaj: Święty Święty uśmiech­nięty! Zobacz i posłuchaj.


31 października 2014

ROZPĘDZONY na LP3 — dziś miejsce 14!

Dzię­ku­jemy za głosy. Sza­leń­stwo i petarda w zało­dze Arkowej!


mt
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty
  • 09/12 Poznań - Aula UAM