Co u nas słychać?

21 grudnia 2014

Nasza nowa piosenka NIE CYKALI SIĘ!

Jest taka histo­ria, że prze­cho­dzą ciary, można ją prze­czy­tać w Testa­men­cie Sta­rym. Dzielni chło­pacy, a było ich trzech, woleli umie­rać niż popeł­nić grzech.” Jaka to histo­ria? Posłu­chaj­cie w kli­pie “Nie cykali się”.


20 grudnia 2014

Wywiad w Dzień dobry TVN z Robertem

Litza w szcze­rej roz­mo­wie o tym, co nadaje życiu sens.


18 grudnia 2014

POGWARKI ARKI #6 NIE CYKALI SIĘ

Tym razem pro­sto z naszych nie­dziel­nych lau­de­sów roz­mowa o pio­sence “NIE CYKALI SIĘ”.


16 grudnia 2014

Uwaga! Nie gramy 21 grudnia w Poznaniu na Starym Rynku!

Infor­mu­jemy, że Arka Noego nie będzie grała 21.12.2014 na rynku w Poznaniu.


15 grudnia 2014

ROZPĘDZONY już 8 tygodni na liście przebojów Programu Trzeciego PR!

Już dziś może­cie zagło­so­wać na naszą pio­senkę aby prze­dłu­żyć jej pobyt ja liście.


7 grudnia 2014

Adres znam! Zasięg mam! Cel podróży NIEBO!
Posłu­chaj­cie kolej­nej pio­senki pt. “GPS” z płyty Petarda!


mt
Nowości
O nas
Koncerty
Galeria
Płyty
Linki
Sklep
Kontakt
mb
Petarda
Arka Noego TV
Newsletter

Jeśli chcesz być powiadomiony o tym co nowego u nas, dopisz się do naszego Arkowego newslettera! W ten sposób niczego o nas nie przegapisz ;-)

Koncerty

Wkrótce podamy plany koncertowe.